Ví dụ về lệnh Update trong MySQL bằng PHP

Ví dụ về lệnh Update trong MySQL bằng PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về lệnh Update trong MySQL bằng PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu đến thao tác cuối cùng thường hay sử dụng trong MySQL lẫn PHP đó là cập nhật dữ liệu, đây là thao tác được dùng trong backend dùng để sửa thông tin sản phẩm, tin tức, chuyên mục, ...

Cú pháp của lệnh update như sau:

UPDATE table_name  SET column1 = value1, column2 = value2,...  WHERE some_column = some_value 

Tương tự như trường hợp delete bạn phải truyền điều kiện update vào nếu không nó sẽ cập nhật cho toàn bộ records có trong table. Thông thường thì chúng ta lấy điều kiện theo khóa chính.

1. Update dữ liệu với MySQLi

Tương tự như các thao tác trước chúng ta sẽ có hai trường hợp sử dụng.

Sử dụng MySQLi Object-oriented:

// Kết nối CSDL
$conn = new mysqli('localhost', 'root', 'vertrigo', 'hoidapcode');
 
// Kiểm tra kết nối
if ($conn->connect_error) {
    die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);
} 
 
// Lệnh update
$sql = "UPDATE News SET title='Tiêu đề updated' WHERE id=1";
 
// Thực hiện update
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "update thành công";
} else {
    echo "Update thất bại: " . $conn->error;
}
 
// ngắt kết nối
$conn->close();

Sử dụng MySQLi Procedural:

// Kết nối CSDL
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'hoidapcode');
 
// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
    die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}
 
// Lệnh update
$sql = "UPDATE News SET title='Tiêu đề updated' WHERE id=1";
 
// Thực hiện update
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "update thành công";
} else {
    echo "Update thất bại: " . mysqli_error($conn);
}
 
// ngắt kết nối
mysqli_close($conn);

2. Update dữ liệu với PDO

try {
    // Kết nối
    $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=hoidapcode", 'root', 'vertrigo');
    // Thiết lập Exception
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 
    // Câu SQL
    $sql = "UPDATE News SET title='Tiêu đề updated' WHERE id=1";
 
    // Prepared câu SQL
    $stmt = $conn->prepare($sql);
 
    // Thực thi câu SQL
    $stmt->execute();
 
    // Xuất kết quả tổng số record đã update
    echo $stmt->rowCount() . " records thành công";
} 
catch (PDOException $e) {
    echo 'Lỗi'. "<br>" . $e->getMessage();
}
 
// Ngắt kết nối
$conn = null;

3. Lời kết

Các ví dụ trên chỉ demo cho các bạn nên mình không sử dụng prepared nên nếu bạn làm trong project thì nên sử dụng prepared đẻ truyền các giá trị vào các field cũng như ở trong điều kiện update nhé.

Bài này tới đây cũng gần như là bạn đã có đủ kiến thức để sử dụng PHP thao tác với CSDL MySQL rồi đấy, vì vậy mình sẽ tạm thời ngưng series này tại đây. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ về lệnh Update trong MySQL bằng PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!