Ví dụ về hàm uasort() trong PHP

Ví dụ về hàm uasort() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về hàm uasort() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm uasort() dùng để sắp xếp một mảng dựa vào hàm so sánh do người dùng định nghĩa. hàm so sánh này sẽ so sánh hai giá trị(value) của hai phần tử liền kề và quyết định có đổi vị trí giữa hai phần tử hay không. Nếu hàm so sánh trả về TRUE thì hai phần tử đổi vị trí, ngược lại sẽ giữ nguyên vị trí.

Lưu ý: hàm uasort() sẽ không loại bỏ các khóa(key) cũ mà chỉ đơn thuần là sắp xếp lại thứ tự các phần tử của mảng dựa vào giá trị(value) của các phần tử.

Cú pháp

Cú phápuasort ( $array , $value_compare_func )

Trong đó:

  • $array là mảng cần được sắp xếp.
  • $value_compare_func là hàm so sánh.

Hàm uasort() sẽ trả về TRUE nếu sắp xếp thành công và FALSE nếu thất bại.

Hàm so sánh là gì?

Theo mặc định hàm so sánh sẽ có hai tham số truyền vào, hai tham số này chính là hai phần tử liền kề nhau dùng để hoán đổi vị trí lúc sắp xếp.

Ví dụ: Giả sử bạn có một mảng gồm 4 phần tử 1, 2 ,3, 4 thì lúc này các cặp phần tử cần sắp xếp sẽ là (1,2) (2,3)(3,4).

Ví dụ

Code

function cmp($a, $b) {
    if ($a == $b) {
        return 0;
    }
    return ($a > $b) ? 1 : -1;
}
 
// Array to be sorted
$array = array('1' => 'php', 
    '2' => 'java', 
    '3' => 'js', 
    '4' => 'python', 
    '5' => 'html',
     '6' => 'css'
);
echo "<pre>";
    print_r($array);
echo "</pre>";
// Sort and print the resulting array
uasort($array, 'cmp');
echo "<pre>";
    print_r($array);
echo "</pre>"; 

Kết quả

Array
(
    [1] => php
    [2] => java
    [3] => js
    [4] => python
    [5] => html
    [6] => css
)
Array
(
    [6] => css
    [5] => html
    [2] => java
    [3] => js
    [1] => php
    [4] => python
) 

Như đã thấy ở ví dụ trên, các cặp key => value vẫn được giữ nguyên và chỉ bị bị sắp xếp về thứ tự. đây cũng là sự khác biết giữa hàm uasort() với hàm usort()uksort().

Hy vọng với bài viết về Ví dụ về hàm uasort() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!