Ví dụ về hàm sort() trong PHP

Ví dụ về hàm sort() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về hàm sort() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Hàm sort() sẽ sắp xếp các phần tử của một mảng theo thứ tự từ thấp đến cao.

Cú Pháp

Cú Phápsort($array, $sort_flag);

Trong đó:

  • $array là mảng cần sắp xếp.
  • $sort_flag là tham số không bắt buộc, quy định kiểu sắp xếp.

Vậy có các kiểu sắp xếp nào?

  • SORT_REGULAR : kiểu mặc định, so sánh bình thường.
  • SORT_NUMERIC : so sánh dựa vào số.
  • SORT_STRING : so sánh dựa vào chuỗi.
  • SORT_NATURAL: so sanh theo thứ tự alphabet.
  • SORT_FLAG_CASE : sử dụng kết hợp với SORT_STRING hoặc SORT_NATURAL để sắp xếp chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chư thường.

Hàm sẽ trả về TRUE nếu sắp xếp thành công và FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Code

$subject = array(
    "php",
     "java",
      "js", 
      "html"
);
sort($subject);
foreach ($subject as $key => $val) {
    echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả

subject[0] = html
subject[1] = java
subject[2] = js
subject[3] = php 

Code

$subject = array(
    1,
    43,
    55,
    24
);
sort($subject, SORT_NUMERIC);
foreach ($subject as $key => $val) {
    echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
} 

Kết quả

subject[0] = 1
subject[1] = 24
subject[2] = 43
subject[3] = 55 

Code

$subject = array(
    'laravel', 
    'Zend', 
    'cI'
);
sort($subject, SORT_NATURAL);
foreach ($subject as $key => $val) {
    echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
} 

Kết quả

subject[0] = Zend
subject[1] = cI
subject[2] = laravel 

Ta có thể thấy tuy rằng z đúng sau c nhưng Zend vẫn được xếp trên cI do Z được viết hoa.Để sắp xếp không phân biệt chữ hoa chữ thường ta nên dùng kết hợp với SORT_FLAG_CASE.

Code

$subject = array(
    'laravel', 
    'Zend', 
    'cI'
);
sort($subject, SORT_NATURAL | SORT_FLAG_CASE);
foreach ($subject as $key => $val) {
    echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
} 

Kết quả

subject[0] = cI
subject[1] = laravel
subject[2] = Zend 

chữ Zend đã về đúng vị trí của nó :D 

Hy vọng với bài viết về Ví dụ về hàm sort() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!