Ví dụ về hàm explode() trong PHP

Ví dụ về hàm explode() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về hàm explode() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

# Description

Hàm explode() trong php có nhiệm vụ chuyển một chuỗi thành một mảng và mỗi phần tử được cắt bởi một chuỗi con nào đó. Ví dụ ta có chuỗi "học lập trình online Hoidapcode.com" thì nếu ta dùng hàm explode() để chuyển thành mảng và chuỗi con phân cách là khoảng trắng thì ta sẽ có một mảng gồm 5 phần tử gồm ['học', 'lập', 'trình', 'online', 'Hoidapcode.com]

# Variables

Cú pháp: array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] )

Trong đó

 • $delimiter là chuỗi con dùng để chia các phần tử
 • $string là chuỗi cần chuyển đổi
 • $limit không cần thiết sử dụng, nó chỉ cần thiết khi bạn muốn mảng trả về có bao nhiêu phần tử thì truyền limit vào con số bấy nhiêu. Nếu bạn truyền vào số bé hơn tổng số phần tử có thể chuyển đổi thì phần tử cuối cùng sẽ không được cắt nhỏ.

# Return values

Trả về một mảng gồm các phần tử của chuỗi theo $delimiter

# Examples

Ví dụ không sử dụng $limit

Code:

echo '<pre>'; 
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online Hoidapcode.com')); 
Result: Array (
   [0] => hoc
   [1] => lap
   [2] => trinh
   [3] => online
   [4] => Hoidapcode.com
 ) 

Ví dụ có sử dụng $limit

Code:

echo '<pre>'; 
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online Hoidapcode.com', 3)); 

Result:

 Array (
   [0] => hoc
   [1] => lap trinh online Hoidapcode.com
 ) 

Như vậy trong ví dụ này ta gán limit = 2 cho nên kết quả trả về 2 phần tử và phần tử thứ 2 là toàn bộ chuỗi còn lại.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ về hàm explode() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!