Ví dụ về hàm array_reverse() trong PHP

Ví dụ về hàm array_reverse() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về hàm array_reverse() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm array_reverse() sẽ đảo ngược các phần tử trong mảng. Phần tử đầu tiên trở thành phần tử cuối cùng, phần tử thứ 2 thành phần tử kế cuối ... phần tử cuối cùng thành phần tử đầu tiên.

Cú pháp

Cú pháparray_reverse($array [,$boolean]);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu truyền vào.
  • $boolean mặc định là FALSE các cặp key => value vẫn sẽ được giữ nguyên mà chỉ đạo thứ tự. Ngược lại, nếu $boolean mang giá trị TRUE thì các khóa sẽ bị thay thế.

Ví dụ

Code

$array  = array(
    "php",
    "js",
    "css",
    "html"
);
$reversed = array_reverse($array);
$preserved = array_reverse($array, true);
 
echo "<pre>";
    print_r($array);
echo "</pre>";
 
echo "<pre>";
    print_r($reversed);
echo "</pre>";
 
echo "<pre>";
    print_r($preserved);
echo "</pre>";  

Kết quả

Array
(
    [0] => php
    [1] => js
    [2] => css
    [3] => html
)
Array
(
    [0] => html
    [1] => css
    [2] => js
    [3] => php
)
Array
(
    [3] => html
    [2] => css
    [1] => js
    [0] => php
)


Hy vọng với bài viết về Ví dụ về hàm array_reverse() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!