Ví dụ về hàm array_push() trong PHP

Ví dụ về hàm array_push() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về hàm array_push() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Hàm array_push() trong PHP dùng để thêm một phần tử mới vào cuối mảng, ví dụ mảng bạn có 10 phần tử thì hàm này sẽ thêm phần tử vào vị trí thứ 11, lúc này tổng cộng mảng có 10 phần tử.

Cú pháp

Cú pháp: int array_push ( array &$array , mixed $value1 [, mixed $... ] )

Trong đó:

 • $array: là mảng cần thêm (biến tham chiếu)
 • $value1: là phần tử muốn thêm
 • Nếu có nhiều phần tử muốn thêm thì thêm nó đằng sau $value1

Giá trị trả về

Kết quả trả về băng 1 nếu thêm thành công và 0 nếu thất bại.

Lưu ý: tham số $array là tham chiếu nên sau khi chạy xong hàm array_push() thì các phần tử cần thêm đã được thêm vào mảng $array rồi.

Ví dụ

Các ví dụ liên quan đến hàm array_push() trong php.

Thêm một phần tử vào cuối mảng

$websites = array();  
array_push($websites, 'code.Hoidapcode.com');  
echo '<pre>'; 
print_r($websites); 

Kết quả:

 Array (
   [0] => code.Hoidapcode.com
 ) 

Thêm nhiều phần tử vào cuối mảng

$websites = array();  
array_push($websites, 'code.Hoidapcode.com', 'course.Hoidapcode.com', 'video.Hoidapcode.com');  
echo '<pre>'; 
print_r($websites); 

Kết quả

 Array (
   [0] => code.Hoidapcode.com
   [1] => course.Hoidapcode.com
   [2] => video.Hoidapcode.com
 ) 

Hy vọng với bài viết về Ví dụ về hàm array_push() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!