Ví dụ về hàm array_diff_uassoc() trong PHP

Ví dụ về hàm array_diff_uassoc() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về hàm array_diff_uassoc() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

# Description

Hàm array_diff_uassoc() sẽ trả về một mảng các phần tử theo điều kiện của hàm $key_compare_func truyền vào, điều này khác với array_diff_assoc() là hàm để so sánh theo toán tử bằng.

# Parameters

Cú pháp: array array_diff_uassoc ( array $array1 , array $array2 [, array $... ], callable $key_compare_func )

Trong đó:

 • $array1 là mảng thứ nhất, kết quả trả về sẽ nằm trong mảng này
 • $array2 là mảng thứ hai
 • ...
 •  $key_compare_func là hàm do người dùng định nghĩa, nếu kết quả nó trả về true thì phần tử lượt check đó được chọn, ngược lại sẽ không được chọn và hàm này so sánh các $key thay vì value :
 • Hàm này phải trả về 0 nếu $key1 = $key2, lớn hơn 0 nếu $key1 > $key2bé hơn 0 nếu $key1 < $key2
 • Sự so sánh dựa vào thứ tự trong mã ASCII

Để rõ hơn thì bạn nên xem qua hàm array_diff_assoc() và sau đó xem các ví dụ dưới đây.

# Return values

Hàm sẽ trả về một mảng (mảng con của $array1) gồm các phần tử được quyết định bởi $key_compare_func.

# Examples

Trong ví dụ này hàm key_compare_func sẽ có hai tham số truyền vào là $a$b chính là các key lần lượt là key của mảng thứ nhất trong danh sách tham số truyền vào và các key của mảng còn lại. Nếu hàm trả về khác 0 (lớn hơn 0 hoặc bé hơn 0) thì phần tử của lượt đó được chọn.

Code:

function key_compare_func($a, $b) {
   if ($a === $b) {
     return 0;
   }
   return ($a > $b)? 1:-1; }
  $array1 = array(
   "a" => "Hoidapcode",
    "b" => "www",
    "c" => "https://Hoidapcode.com"
 );
  $array2 = array(
   "a" => "Hoidapcode",
    "b" => "www",
    "c" => "http://Hoidapcode"
 );
 $result = array_diff_uassoc($array1, $array2, "key_compare_func");
 echo '<pre>'; print_r($result);
 Result:
  Array (
   [c] => https://Hoidapcode.com
 ) 

Như vậy chỉ có key c là được chọn lý do là nó không tồn tại bên $array2 

Hy vọng với bài viết về Ví dụ về hàm array_diff_uassoc() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!