Ví dụ về hàm array_diff_key() trong PHP

Ví dụ về hàm array_diff_key() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về hàm array_diff_key() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


# Description

Hàm array_diff_key() trong php có tác dụng lấy các phần tử không giống nhau ở hai mảng. Ví dụ mảng A có 10 phần tử và mảng B có 5 phần tử, trong đó có 3 phần tử giống nhau thì kết quả trả về sẽ là danh sách các phần tử nhưng bỏ đi 3 phần tử giống nhau đó.

# Variables

Cú pháp: array array_diff_key ( array $array1 , array $array2 [, array $... ] )

Trong đó:

 • $array1, $array2 là các mảng cần kiểm tra
 • Nếu có nhiều mảng thì bạn tiếp tục thêm nó đằng sau

# Return values

Kết quả sẽ trả về một mảng gồm các phần tử không xuất hiển ở tất cả các mảng truyền vào

# Examples

Trường hợp truyền vào 2 mảng

Code

$mang1 = array('Hoidapcode', 'Hoidapcode.com', 'thehalfheart'); 
 $mang2 = array('Hoidapcode.com', 'thehalfheart');   
echo '<pre>'; 
print_r(array_diff_key($mang1, $mang2)); 
Result:  Array (
   [2] => thehalfheart
 ) 

Trường hợp truyền vào nhiều hơn 2 mảng

Code:

$mang1 = array('Hoidapcode', 'Hoidapcode.com', 'thehalfheart', 'nvcuong');  
$mang2 = array('Hoidapcode.com', 'thehalfheart');  
$mang3 = array('Hoidapcode.com', 'nvcuong');   
echo '<pre>';  
print_r(array_diff_key($mang1, $mang2)); 

Result

 Array (
    [2] => thehalfheart
    [3] => nvcuong
 )  

Kết quả sẽ có 2 phần tử này tại vì cả 2 phần tử này không xuất hiện ở cả 3 mảng như trong đề bài.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ về hàm array_diff_key() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!