Ví dụ về hàm array_diff_assoc() trong PHP

Ví dụ về hàm array_diff_assoc() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về hàm array_diff_assoc() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


# Description

Hàm array_diff_assoc() trong php có tác dụng lấy ra các phần tử ở mảng thứ nhất không nằm ở tất cả các mảng còn lại. Ví dụ giá trị 'Hoidapcode.com' chỉ có ở mảng B mà không có ở mảng A thì nó được lấy.

# Parameters

Cú pháp: array array_diff_assoc ( array $array1 , array $array2 [, array $... ] )

Trong đó:

 • $array1: mảng thứ nhất
 • $array2: mảng thứ hai
 • ...
 • $arrayn: mảng thứ n

# Return values

Trả về mảng gồm các phần tử không xuất hiện ở tất cả các mảng truyền vào.

Note: Các phần tử trả về chỉ ở mảng thứ nhất

# Examples

Sử dụng hai tham số

Code:

$array1 = array(
    'name'      => 'Cường',
    'website'   => 'hoidapcode.com',
    'phone'     => '0979 306 603'
);
 
$array2 = array(
    'name'      => 'Cường',
    'website'   => 'https://hoidapcode.com',
    'phone'     => '0979 306 603'
);
 
echo '<pre>';
print_r(array_diff_assoc($array1, $array2)) 

Result:

 Array (   [website] => Hoidapcode.com ) 

Explan:

Trong ví dụ này ta thấy chỉ có giá trị 'Hoidapcode.com' mới không tồn tại mảng còn lại nên nó được lấy để trả về

Sử dụng hơn hai tham số

Code:

$array1 = array(
    'name'      => 'Cường',
    'website'   => 'hoidapcode.com',
    'phone'     => '0979 306 603'
);
 
$array2 = array(
    'name'      => 'Cường',
    'website'   => 'hoidapcode.com',
    'phone'     => '0979 306 603'
);
 
$array3 = array(
    'name'      => 'Cường',
    'website'   => 'hoidapcode.com',
    'phone'     => '0979 306 603'
);
 
echo '<pre>';
print_r(array_diff_assoc($array1, $array2, $array3));

Result:

 Array ( ) 

Explan:

Ta thấy cả ba giá trị ở mảng thứ nhất đều xuất hiện ở các mảng còn lại. Riêng có giá trị 'Hoidapcode.com' là chỉ tồn tại ở mảng thứ ba nhưng vẫn không chọn. Như vậy dù giá trị đó chỉ xuất hiện ở một mảng nào đó thôi cũng không được chọn.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ về hàm array_diff_assoc() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!