Ví dụ về Class xử lý dữ liệu MySQL với lập trình hướng đối tượng PHP (Phần 2)

Ví dụ về Class xử lý dữ liệu MySQL với lập trình hướng đối tượng PHP (Phần 2) là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về Class xử lý dữ liệu MySQL với lập trình hướng đối tượng PHP (Phần 2) sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Ở bài trước chúng ta đã xây dựng xong lớp DB_driver dùng để xử lý thao tác trực tiếp với database, nhưng trong lớp đó chưa thể hiện được những tính chất trong lập trình hướng đối tượng. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tiếp hành xây dựng một lớp Business kế thừa từ lớp Driver. Vì thế ngoài những hàm có sẵn ở lớp cha thì chúng ta sẽ tạo thêm một số hàm thông dụng để dễ thao tác hơn.

Trong lớp Business này chúng ta sẽ có một số thay đổi, lớp này sẽ đại diện cho một table trong database nên nó sẽ có các thuộc tính như tên table, tên field, khóa chính ... . Và còn rất nhiều thứ nhưng nếu trình bày hết sẽ rất dài dòng nên trong bài này mình chỉ trình bày một số điểm ngắn gọn nhưng sẽ dễ dàng hiểu bài 

1. Cấu trúc lớp bussiness xử lý database

Dưới đây là cấu trúc các hàm trong thư viện của chúng ta:

require "DB_driver.php";
 
 
class DB_business extends DB_driver 
{
    // Tên Table
    protected $_table_name = '';
     
    // Tên Khóa Chính
    protected $_key = '';
     
    // Hàm Khởi Tạo
    function __construct() {
        parent::connect();
    }
     
    // Hàm ngắt kết nối
    function __destruct() {
        parent::dis_connect();
    }
     
    // Hàm xóa theo id
    function delete_by_id($table, $id){
         
    }
    // Hàm thêm mới
    function add_new($data){
    }    
 
    // Hàm cập nhật theo id
    function update_by_id($id){
         
    }
     
    // hàm select theo id
    function select_by_id($select, $id){
         
    }
} 
  • Trong đó các bạn để ý rằng mình có khai báo 2 thuộc tính là $_table_name và $_key tương ứng với tên table và tên field khóa chính. Ngoài ra còn một số điểm như sau:Hàm khởi tạo mình sẽ kết nối database luôn
  • Tại hàm hủy sẽ ngưng kết nối database
  • Có thêm ba hàm chính là insert, update, delete theo id

Hàm add_new

// Hàm thêm mới
function add_new($data){
    return parent::insert($this->_table_name, $data);
}

Hàm delete_by_id

// Hàm xóa theo id
function delete_by_id($id){
    return $this->remove($this->_table_name, $this->_key.'='.(int)$id);
} 

Hàm update_by_id

// Hàm cập nhật theo id
function update_by_id($data, $id){
    return $this->update($this->_table_name, $data, $this->_key."=".(int)$id);
} 

Hàm select_by_id

// hàm select theo id
function select_by_id($select, $id){
    $sql = "select $select from ".$this->_table_name." where ".$this->_key." = ".(int)$id;
    return $this->get_row($sql);
} 

Như vậy thông qua lớp này mà ta đã ứng dụng được các tính chất trong lập trình hướng đối tượng, hàm khởi tạo và hàm hủy, tính kế thừa, ...

Sau đây là nội dung toàn file.

require "DB_driver.php";
 
 
class DB_business extends DB_driver 
{
    // Tên Table
    protected $_table_name = '';
     
    // Tên Khóa Chính
    protected $_key = '';
     
    // Hàm Khởi Tạo
    function __construct() {
        parent::connect();
    }
     
    // Hàm ngắt kết nối
    function __destruct() {
        parent::dis_connect();
    }
     
    // Hàm thêm mới
    function add_new($data){
        return parent::insert($this->_table_name, $data);
    }
 
    // Hàm xóa theo id
    function delete_by_id($id){
        return $this->remove($this->_table_name, $this->_key.'='.(int)$id);
    }
 
    // Hàm cập nhật theo id
    function update_by_id($data, $id){
        return $this->update($this->_table_name, $data, $this->_key."=".(int)$id);
    }
 
    // hàm select theo id
    function select_by_id($select, $id){
        $sql = "select $select from ".$this->_table_name." where ".$this->_key." = ".(int)$id;
        return $this->get_row($sql);
    }
}  

2. Cách sử dụng thư viện xử lý database

Vì ở lớp trên đại diện cho mỗi table nên bây giờ chúng ta phải tạo một lớp đại diện chính xác table nào đó rồi kế thừa từ lớp trên. Trong ví dụ trước mình sử dụng table customer nên trong phần này ta tiếp tục sử dụng database đó luôn nhé. Nội dung của file demo.php như sau:

require ('DB_business.php');
 
// Lớp khách hàng
class Customer extends DB_business 
{
    function __construct() 
    {
        // Khai báo tên bảng
        $this->_table_name = 'customer';
         
        // Khai báo tên field id
        $this->_key = 'id';
         
        // Gọi hàm khởi tạo cha
        parent::__construct();
    }
}
 
// Khởi tạo lớp khách hàng
$customer = new Customer();
 
// Thêm khách hàng
$customer->add_new(array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường',
    'phone' => '0970 306 603'
));
 
// Xóa khách hàng
$customer->delete_by_id(1);
 
// Update khách hàng
$customer->update_by_id(array(
    'name' => 'thehalfheart'
), 2);
 
// Lấy chi tiết khách hàng
var_dump($customer->select_by_id('*', 2)); 

Qua phần comment chắc hẳn bạn cũng hiểu được bài rồi nên mình sẽ không giải thích gì thêm. Chỉ có một phần lưu ý là trong phần này mình sử dụng rất nhiều các tính chất của OOP nên nếu bạn chưa hiểu bài thì coi lại mấy bài trước nhé.

3. Lời kết

Đây là một ví dụ đơn giản về cách viết Class trong lập trình hướng đối tượng, ví dụ này chỉ mang tính tham khảo chứ mình không khuyến khích các bạn sử dụng nhé, vì sau này các bạn học lên PHP FW thì sẽ sử dụng những thư viện xử lý database mạnh hơn rất nhiều. Chúc các bạn vui vẻ.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ về Class xử lý dữ liệu MySQL với lập trình hướng đối tượng PHP (Phần 2) đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!