Ví dụ về bài tập quản lý học sinh với NodeJS

Ví dụ về bài tập quản lý học sinh với NodeJS là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về bài tập quản lý học sinh với NodeJS sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và NodeJS nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Như vậy ở bài thứ 5 mình đã giới thiệu sơ lược cách hoạt động của Module node-persist, vậy thì trong bài này chúng ta tiếp tục thực hành sử dụng module này để xây dựng một ứng dụng đơn giản đó là ứng dụng quản lý sinh viên. Trong ứng dụng này chúng ta chủ yếu sử dụng LocalStorage để lưu trữ danh sách sinh viên, đồng thời ta sẽ xây dựng các thao tác thêm, xóa, sửa sinh viên.

Vì trong bài này chúng ta đang thực hành căn bản nên các thao tác tạm thời do chúng ta tự kích hoạt nhé, sau này khi viết ứng dụng thực tiễn thì ta mới cho người dùng thực hiện.

1. Thư viện quản lý sinh viên NodeJS

Đề bài: Hãy viết chương trình quản lý sinh viên đơn giản bằng NodeJS gồm các chức năng sau:

  • Hiển thị danh sách sinh viên
  • Thêm mới sinh viên
  • Xóa sinh viên
  • Sửa sinh viên

Để đơn giản thì mỗi sinh viên ta sẽ lưu mã sinh viên và tên sinh viên.

Bài giải:

Nếu bạn chưa cài đặt node-persist thì hãy cài đặt nó trước đi nhé.

Bạn tạo một file tên là node-persist.js nằm ngoài thư mục gốc D:/nodejs-Hoidapcode/, lúc này để chạy file này thì trong Command Prompt bạn cd đến thư mục này và gõ lệnh sau:

  node node-persist.js 


Ok, bây giờ ta sẽ lần lượt liệt kê các hàm theo yêu cầu của đề bài.

// Load module node-persist
var storage = require('node-persist');
 
// Hàm khởi tạo
// Load dữ liệu đã lưu trên ổ đĩa
storage.initSync({
    dir : "students" // cấu hình nơi lưu trữ dữ liệu nằm trong thư mục students
});
 
// Hàm lấy danh sách sinh viên
function getAllStudents()
{
    
}
 
 
// Hàm lấy chi tiết sinh viên
function getStudent(studentId)
{
    
}
 
 
// Hàm thêm một sinh viên
function addStudent(id, fullname)
{
    
}
 
// Hàm xóa sinh viên
function removeStudent(studentId)
{
     
}
 
// Hàm sửa sinh viên
function editStuent(studentId, studentName)
{
     
}
 
// Hàm hiển thị danh sách sinh viên
function showStudents()
{
    
} 


Và sau đây là nội dung của từng hàm.

Load thư viện:


// Load module node-persist
var storage = require('node-persist');
 
// Hàm khởi tạo
// Load dữ liệu đã lưu trên ổ đĩa
storage.initSync({
    dir : "students"
}); 


Lấy danh sách sinh viên:

// Hàm lấy danh sách sinh viên
function getAllStudents()
{
    // Lấy sinh viên từ nơi lưu trữ
    var students = storage.getItemSync('students');
     
    // Nếu không có sinh viên nào thì trả về một mảng rỗng
    if (typeof students === "undefined"){
        return [];
    }
     
    // Ngược lại sẽ trả về danh sách sinh viên
    return students;
} 


Lấy chi tiết một sinh viên:

// Hàm lấy chi tiết sinh viên theo id của sinh viên
function getStudent(studentId)
{
    // Lấy danh sách sinh viên
    var students = getAllStudents();
     
    // Biến lưu trữ sinh viên được tìm thấy
    var matchedStudent = null;
     
    // Lặp để tìm sinh viên
    for (var i = 0; i < students.length; i++){
        if (students[i].id === studentId){
            matchedStudent = students[i];
            break;
        }
    }
     
    return matchedStudent;
}


 
// Hàm thêm một sinh viên
function addStudent(id, fullname)
{
    var students = getAllStudents();
     
    students.push({
        id : id,
        fullname : fullname
    });
     
    storage.setItemSync('students', students);
} 

Xóa sinh viên:

// Hàm xóa sinh viên
function removeStudent(studentId)
{
    var students = getAllStudents();
     
    for (var i = 0; i < students.length; i++){
        if (students[i].id === studentId){
            students.splice(i, 1);
        }
    }
     
    storage.setItemSync('students', students);
} 

Sửa sinh viên:


 // Hàm sửa sinh viên
function editStuent(studentId, studentName)
{
    var students = getAllStudents();
 
    for (var i = 0; i < students.length; i++){
        if (students[i].id === studentId){
            students[i].fullname = studentName;
        }
    }
     
    storage.setItemSync('students', students);
} 


Hiển thị danh sách sinh viên:


// Hàm hiển thị danh sách sinh viên
function showStudents()
{
    var students = getAllStudents();
    students.forEach(function(student){
        console.log('Student: ' + student.fullname + ' (' + student.id + ')');
    });
} 


Trong các hàm trên bạn thấy mình sử dụng vòng lặp để duyệt qua từng sinh viên và kiểm tra điều kiện và xử lý theo đề bài. Hy vọng bạn hiểu các hàm trên.

2. Cách sử dụng thư viện trên

Bây giờ bạn bổ sung phía dưới cùng một đoạn code như sau:


// Thêm sinh viên
addStudent(1, 'Cuong');
addStudent(2, 'Kinh');
addStudent(3, 'Chinh');
addStudent(4, 'Quyen');
 
// Hiển thị danh sách sinh viên
showStudents(); 


Chạy lên kết quả sẽ như hình dưới đây:

Tương tự để xóa một học sinh có id là 1 thì bạn sử dụng hàm sau:

  removeStudent('1'); 


Tương tự cho các hàm còn lại.

3. Lời kết

Như vậy là chúng ta đã sử dụng thư viện node-persist để xây dựng thành công ứng dụng quản lý học sinh, đây là một ứng dụng đơn giản và chạy theo kiểu dạng console, nghĩa là các thao tác do bạn tự gõ ra. Nếu bạn nào thấy mình dạy hơi chậm thì mình cũng xin ghi nhận, và mình cũng giải thích luôn la do mình soạn theo kiểu step by step và có video nên rất phù hợp với newbie, bạn nào Pro thì có thể tự học sẽ nhanh hơn.


Hy vọng với bài viết về Ví dụ về bài tập quản lý học sinh với NodeJS đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình NodeJS. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!