Ví dụ tạo database MySQL trong Nodejs

Ví dụ tạo database MySQL trong Nodejs là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ tạo database MySQL trong Nodejs sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và NodeJS nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo database trong MySQL sử dụng Node.js. Mặc dù khi làm dự án thường sẽ có database sẵn rồi, nhưng vẫn có một số trường hợp bắt buộc sử dụng lệnh NodeJS để tạo database thì bạn sẽ áp dụng cách thực hiện ở bài này.

Lưu ý: Để hiểu hết nội dung của bài viết này bạn cần nên tìm hiểu về MySQL và các câu truy vấn hay dùng trước nha.

1. Lệnh Create Database trong MySQL

Database là tập hợp các dữ liệu được lưu trữ có cùng cấu trúc dữ liệu, database có thể lưu trữ bất cứ thứ gì gì danh sách bạn bè của bạn, những cuốn sách trong thư viện hay dữ liệu khách hàng của bạn. MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép bạn quản lý các database đươc dễ dàng hơn. Trong MySQL, bạn có thể tạo ra nhiều database khác nhau để dùng cho việc lưu trữ dữ liêu.

Database trong MySQL bao gồm các bảng chứa dữ liệu, MySQL lưu trữ dữ liệu trong các bảng, mỗi bảng gồm các trường, các trường đêu phải có cấu trúc nhất định. Để khởi tạo database trong MySQL chúng ta thường sử dụng cấu trúc:

 CREATE DATABASE Hoidapcode 

2. Database trong MySQL trong NodeJS

Chúng ta sẽ có hai thao tác chính, thứ nhất là tạo database và thứ hai là xóa database. Mỗi thao tác có những tham số riêng nên bạn phải hiểu để tránh bị nhầm lẫn.

Tạo Database

Như bên trên mình đề cập để khởi tạo database trong MySQL bạn chỉ cần dùng đoạn cấu trúc : CREATE DATABASE [tên_database]. Node.js cũng tương tự như vậy. Chúng ta cùng khởi tạo file app.js và tiên hành tạo bảng :

 var mysql = require('mysql');
//Khởi tao kết nối với MySQL Server
var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "root",
  password: "1234"
});
//Tiến hàng kết nối
con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  //Kết nôi thành công
  console.log("Connected!");
  //Tiến hành khởi tạo databse
  con.query("CREATE DATABASE hoidapcode", function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Database created");
  }); 

Khởi chạy chương trình bằng cách mở terminal và chạy dòng lệnh :

 node app.js 

Chúng ta sẽ thấy database có tên Hoidapcode đã được khởi tạo thành công :

Kiểm tra tồn tại trước khi tạo database

Nếu bạn khởi tạo theo các bên trên, nếu database đã tồn tại thì câu truy vấn sẽ trả về lỗi, để không hiển thị lỗi bạn cần kiểm tra xem database đã có hay chưa mới tiến hành khởi tạo:

Chúng ta cùng khởi tạo file app.js và tiên hành tạo bảng :

 var mysql = require('mysql');
//Khởi tao kết nối với MySQL Server
var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "root",
  password: "1234"
});
//Tiến hàng kết nối
con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  //Kết nôi thành công
  console.log("Connected!");
  //Tiến hành khởi tạo databse
  con.query("CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] hoidapcode", function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Database created");
  });
}); 

Khởi chạy chương trình bằng cách mở terminal và chạy dòng lệnh :

 node app.js 

Kết quả trả về tương tự như ví dụ trên, khác nhau là bạn chỉ có thể khởi tạo khi database đó chưa tồn tại.

Thêm các tùy chọn khi tạo database

Khi khởi tạo dattabase bạn còn có thể thêm một vài tùy chọn khi khởi tạo bằng câu lệnh như : CHARACTER, COLLATE

 con.query("CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]", function (err, result) {   if (err) throw err;   console.log("Database created");  }); 

Xóa database

Bạn có thể xóa database bằng cách sử dụng câu truy vấn : DROP DATABASE [database]. Chúng ta sẽ xóa database có tên Hoidapcode vừa khởi tạo.

 var mysql = require('mysql');
//Khởi tao kết nối với MySQL Server
var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "root",
  password: "1234"
});
//Tiến hàng kết nối
con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  //Kết nôi thành công
  console.log("Connected!");
  //Tiến hành xóa database
  con.query("DROP DATABASE hoidapcode", function (err, result) {
    if (err) throw err;
    console.log("Database deleted");
  });
}); 

Khởi chạy chương trình bằng cách mở terminal và chạy dòng lệnh :

 node app.js 

Bạn sẽ thấy database đã bị xóa, trước khi xóa một database bạn cần phải chắc chắn dữ liệu trong database không còn quan trọng =)))

Trên đây là những kiến thức cơ bản về cách khởi tạo và làm việc với Database trong Nodejs, nó cũng là phần bạn cần phải biết . Mong bài viết này có thể giúp ích cho bạn cho việc lập trình với Nodejs, cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết này.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ tạo database MySQL trong Nodejs đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình NodeJS. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!