Ví dụ routing trong Angular 4

Ví dụ routing trong Angular 4 là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ routing trong Angular 4 sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và AngularJS nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Routing là cơ chế chuyển giữa các trang và thay đổi dữ liệu ở thanh điều hướng của trình duyệt. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing trong Angular 4: các thành phần, ý nghĩa của chúng và sử dụng routing để hiển thị NewCmpComponent.

Khai báo router

Trong file app.module.ts, chúng ta khai báo sử dụng RouterModule:

app.module.ts

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
// Import router module
import {RouterModule} from '@angular/router'
 
import { AppComponent } from './app.component';
import { NewCmpComponent } from './new-cmp/new-cmp.component';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { ChangeTextDirective } from './change-text.directive';
import { SqrtPipe } from './app.sqrt';
@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent,
    NewCmpComponent,
    ChangeTextDirective,
    SqrtPipe
  ],
  imports: [
    BrowserModule,
    FormsModule, 
    // Cài đặt cho router: path nào tương ứng với component nào.
    RouterModule.forRoot([
      {
         path: 'new-cmp',
         component: NewCmpComponent
      }
   ])
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { } 

 RouterModule.forRoot() nhận vào một mảng là các giá trị của router. Mỗi phần tử bao gồm path và component. Trong đó

path: đường dẫn
component: component mà đường dẫn đó dùng tới.

 Trong bài trước, chúng ta đã tạo ra 1 component là newCmpComponent có nội dung là

new-cmp.component.html

<p class="text-large text-red">Danh sách các công việc cần làm</p>
<ul class="text-medium">
    <li *ngFor="let cv of todo" class="text-blue">{{cv}}</li>
</ul> 

và nội dung file new-cmp.component.ts

app.component.ts

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
 
@Component({
  selector: 'app-new-cmp',
  templateUrl: './new-cmp.component.html',
  styleUrls: ['./new-cmp.component.css']
})
export class NewCmpComponent implements OnInit {
    todo = ["Học TypeScript", "Học Angular 4", "Học HTML5"];
 
  constructor() { }
 
  ngOnInit() {
  }
 
} 

Sử dụng router

Bây giờ, ta thay đổi nội dung của file app.component.html như sau:

app.component.html

<h1>Custom Pipe</h1><br />
<b>Square root of 25 is: {{25 | sqrt}}</b><br/><br />
<b>Square root of 729 is: {{729 | sqrt}}</b><br />
<br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<a routerLink = "new-cmp">Click vào đây để hiển thị New Component</a><br />
<br />
<router-outlet></router-outlet><br /> 

Chúng ta vừa tạo ra 1 thẻ <a> với thuộc tính routerLink="new-cmp". Đây chính là path mà ta đã định nghĩa ở file app.module.ts. Cặp thẻ <router-outlet></router-outlet> đặt ở đâu thì nội dung của component sẽ hiển thị ở đó.

Lúc này, khi chạy project lên, ta sẽ được nội dung như sau

Khi click vào "Click vào đây để hiển thị New Component", ta nhận được kết quả:

Như bạn đã thấy, trên thanh điều hướng của trình duyệt, địa chỉ đã được thêm vào /new-cmp. Đây chính là path được khai báo trong app.module.ts. Phần chứa thẻ <router-outlet> đã hiển thị ra nội dung của New Cmp Component.

Khi người dùng click vào router link thì nội dung trong component được load ra mà không tải lại trang. Cái này được gọi là Single Page Application - một xu hướng mới của web hiện đại.

Nội dung bài "Routing trong Angular 4" đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bạn trong bài sau nhé ^^.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ routing trong Angular 4 đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình AngularJS. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!