Ví dụ plugin cache hỗ trợ woocommerce wordpress

Ví dụ plugin cache hỗ trợ woocommerce wordpress là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ plugin cache hỗ trợ woocommerce wordpress sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và Wordpress nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Nếu bạn sử dụng plugin tạo bộ nhớ đệm (cache) để tăng tốc website như WP Super Cache, W3 Total Cache, Zen Cache, WP-FFPC,….sẽ gặp phải một vấn đề đó là các trang như giỏ hàng, thanh toán,…sẽ bị lưu cache nên khách gặp khó khăn trong việc sử dụng. Vì vậy tốt hơn hết, chúng ta hãy thêm danh sách những trang đặc biệt đó vào danh sách không lưu cache trong các plugin. Nếu bạn vẫn chưa biết làm thế nào thì bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn.

Đối với WP Super Cache

Nếu bạn đang sử dụng WP Super Cache thì bạn hãy vào Settings -> WP Super Cache -> Advanced và tìm đến phần như ảnh bên dưới và nhập tên slug của trang cần loại trừ lưu cache vào.

Thiết lập WP Super Cache cho WooCommerce

Sau đó ấn Save Strings.

Đối với W3 Total Cache

Bạn vào Performence -> Page Cache và tìm đến phần “Never cache the following pages” rồi điền đường dẫn các trang cần loại bỏ lưu cache vào.

Thiết lập W3 Total Cache cho WooCommerce

Đối với Zen Cache

Bạn tìm tới mục URI Exclusion Patterns và khai báo vào như hình dưới.

Thiết lập Zen Cache cho WooCommerce.

Đối với WP-FFPC

Bạn vào mục Cache exceptions và điền vào phần “Don’t cache following URL paths – use with caution!“.

Thiết lập FFPC cho WooCommerce.

Đối với máy chủ sử dụng EasyEngine

Nếu bạn đang dùng EasyEngine thì có thể sẽ cần phải sửa tập tin cấu hình cache mà bạn đang sử dụng. Ví dụ bạn sử dụng loại thiết lập --wpfc thì hãy vào thư mục /etc/nginx/common và tìm tập tin wpfc.confwpfc-hhvm.conf rồi thêm đoạn sau vào trên location / {.

 # Skip cache on WooCommerce pages
if ($request_uri ~* "/store.*|/cart.*|/my-account.*|/checkout.*|/addons.*") {
 set $skip_cache 1;
}
 
# Skip cache for WooCommerce query string
if ( $arg_add-to-cart != "" ) {
 set $skip_cache 1;
}
 
# Skip cache when WooCommerce cart is not empty
if ( $cookie_woocommerce_items_in_cart != "0" ) {
 set $skip_cache 1;
} 

Nếu chèn đúng thì nó sẽ trông giống thế này.

# 
 
set $skip_cache 0;
 
# POST requests and URL with a query string should always go to php
if ($request_method = POST) {
 set $skip_cache 1;
}
 
if ($query_string != "") {
 set $skip_cache 1;
}
 
# Don't cache URL containing the following segments
if ($request_uri ~* "(/wp-admin/|/xmlrpc.php|wp-.*.php|index.php|/feed/|sitemap$
 set $skip_cache 1;
}
 
# Don't use the cache for logged in users or recent commenter
if ($http_cookie ~* "comment_author|wordpress_[a-f0-9]+|wp-postpass|wordpress_n$
 set $skip_cache 1;
}
 
# Skip cache on WooCommerce pages
if ($request_uri ~* "/store.*|/cart.*|/my-account.*|/checkout.*|/addons.*") {
 set $skip_cache 1;
}
 
# Skip cache for WooCommerce query string
if ( $arg_add-to-cart != "" ) {
 set $skip_cache 1;
}
 
# Skip cache when WooCommerce cart is not empty
if ( $cookie_woocommerce_items_in_cart != "0" ) {
 set $skip_cache 1;
}
 
# Use cached or actual file if they exists, Otherwise pass request to WordPress
location / {
 try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
 
location ~ ^/wp-content/cache/minify/(.+\.(css|js))$ {
 try_files $uri /wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/minify.php?file=$$
}
 
location ~ \.php$ {
 
 set $rt_session "";
 
 if ($http_cookie ~* "wc_session_cookie_[^=]*=([^%]+)%7C") {
 set $rt_session wc_session_cookie_$1;
 }
 
 if ($skip_cache = 0 ) {
 more_clear_headers "Set-Cookie*";
 set $rt_session "";
 }
 
 fastcgi_cache_key "$scheme$request_method$host$request_uri$rt_session";
 
 try_files $uri =404;
 
 
 include fastcgi_params;
 fastcgi_pass php;
 
 fastcgi_cache_bypass $skip_cache;
 fastcgi_no_cache $skip_cache;
 
 fastcgi_cache WORDPRESS;
}
 
location ~ /purge(/.*) {
 fastcgi_cache_purge WORDPRESS "$scheme$request_method$host$1";
}  

Sau đó nhớ khởi động lại NGINX nhé.

sudo service nginx restart 

Ở trên là các thiết lập plugin cache thông dụng để sử dụng tốt với WooCommerce. Nếu bạn đang dùng plugin cache nào đó mà không có trong danh sách này thì hãy vào hoidapcode.com yêu cầu trợ giúp nhé.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ plugin cache hỗ trợ woocommerce wordpress đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình Wordpress. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!