Ví dụ hàm touch() trong PHP

Ví dụ hàm touch() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm touch() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm touch() sẽ thiết lập thời gian truy cập và sửa đổi nội dung của file truyền vào. Nếu file chưa tồn tại, nó sẽ được khởi tạo mới.

Cú pháp

Cú pháptouch( $filename, $time);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $time là thời gian muốn thiết lập, nếu không được truyền vào, hàm sẽ lấy thời gian hiện tại của hệ thống.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thiết lập thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm touch():

Code

$filename = 'example.txt';
if (touch($filename)) {
    echo $filename . ' modification time has been changed to present time';
} else {
    echo 'Sorry, could not change modification time of ' . $filename;
}

Kết quả

example.txt modification time has been changed to present time 

Sử dụng tham số $time:

Code

// This is the touch time, we'll set it to one hour in the past.
$time = time() - 3600;
 
// Touch the file
if (!touch('example.txt', $time)) {
    echo 'Whoops, something went wrong...';
} else {
    echo 'Touched file with success';
}

Kết quả

Touched file with success 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm touch() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!