Ví dụ hàm timezone_offset_get() trong PHP

Ví dụ hàm timezone_offset_get() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm timezone_offset_get() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm timezone_offset_get() sẽ trả về khoảng thời gian chênh lệch giữa múi giờ truyền vào so với múi giờ số 0 tính bằng giây.

Cú pháp

Cú pháptimezone_offset_get( $timezoneOb, $dateObject);

Trong đó:

  • $timezoneOb là đối tượng timezone, là kết quả trả về của hàm timezone_open().
  • $dateObject là đối tượng ngày tháng, là kết quả trả về của hàm date_create().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về khoảng cách thời gian giữa múi giờ của đối tượng $timezoneOb so với múi giờ số 0.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm timezone_offset_get():

Code

$date = date_create();  
$timezoneOb = timezone_open('Asia/Ho_Chi_Minh');  
echo timezone_offset_get($timezoneOb, $date); 

Kết quả

25200 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm timezone_offset_get() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!