Ví dụ hàm substr_replace() trong PHP

Ví dụ hàm substr_replace() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm substr_replace() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Hàm substr_replace() sẽ thay thế một đoạn của chuỗi bằng một chuỗi nào đó. Cụ thể, hàm sẽ cắt bỏ một đoạn hoặc toàn bộ chuỗi và thay thế đoạn bị cắt bỏ bằng một chuỗi con khác.

Cú pháp

Cú phápsubstr_replace($str, $replace, $pos, $lent);

Trong đó:

 • $str là chuỗi ban đầu cần thay đổi.
 • $replace là chuỗi sẽ được thay thế vào.
 • $pos là vị trí bắt đầu cắt bỏ trong $str.
 • $lent là số kí tính từ vị trí $pos sẽ bị cắt bỏ trong chuỗi $str.

Ví dụ

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế toàn bộ chuỗi:

Code

$var = 'This is something'; 
echo $var . "<br />"; 
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0) . "<br />"; 
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0, strlen($var)) . "<br />"; 

Kết quả

This is something 
this is replace 
this is replace 

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế một đoạn của chuỗi:

Code

$var = 'This is something'; 
 echo $var . "<br />"; 
echo substr_replace($var, 'replaces', 8) . "<br />"; 
echo substr_replace($var, 'replaces', 8, 9) . "<br />"; 

Kết quả

This is something 
This is replaces 
This is replaces 

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế nhiều chuỗi cùng một lúc:

Code

$arr = [
 	"A: AAA",
 	"B: BBB",
 	"C: CCC"
 ]; 
$result = substr_replace($arr, 'YYY', 3, 3); 
echo "<pre>"; 	
print_r($result); 
echo "</pre>"; 

Kết quả

Array (
   [0] => A: YYY
   [1] => B: YYY 
   [2] => C: YYY
 ) 

Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm substr_replace() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!