Ví dụ hàm str_word_count() trong PHP

Ví dụ hàm str_word_count() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm str_word_count() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm str_word_count() sẽ lấy thông tin về các từ có trong chuỗi, bao gồm số từ, vị trí xuất hiện .v.v.

Cú pháp

Cú phápstr_word_count( $str, $format, $charlist);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần kiểm tra.
  • $format là tham số quy định kết quả trả về, mặc định nếu không chuyền thì $format = 0:
  • Nếu $format = 0, hàm trả về số từ có trong chuỗi.
  • Nếu $format = 1, hàm trả về một mảng liên tục bao gồm các từ có trong chuỗi.
  • Nếu $format = 2, hàm trả về một mảng kết hợp, với khóa là vị trí xuất hiện của từ còn giá trị sẽ là từ đó.
  • $charlist là danh sách các kí tự được xem như là 1 từ.

Ví dụ

Code

$input = "hoidapcode.com duoc sang lap b0i anh Nguyen Van Cu0ng";
$result = str_word_count($input);
$result_2 = str_word_count($input, 1);
$result_3 = str_word_count($input, 2);
echo "<pre>";
    print_r($result);
echo "</pre>";
 
echo "<pre>";
    print_r($result_2);
echo "</pre>";
 
echo "<pre>";
    print_r($result_3);
echo "</pre>";

Kết quả

12
Array
(
    [0] => hoidapcode
    [1] => net
    [2] => duoc
    [3] => sang
    [4] => lap
    [5] => b
    [6] => i
    [7] => anh
    [8] => Nguyen
    [9] => Van
    [10] => Cu
    [11] => ng
)
Array
(
    [0] => hoidapcode
    [9] => net
    [13] => duoc
    [18] => sang
    [23] => lap
    [27] => b
    [29] => i
    [31] => anh
    [35] => Nguyen
    [42] => Van
    [46] => Cu
    [49] => ng
)


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm str_word_count() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!