Ví dụ hàm str_replace() trong PHP

Ví dụ hàm str_replace() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm str_replace() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Cú pháp

Cú phápstr_replace($search, $replace, $subject);

Trong đó:

 • $search là kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký tự cần tìm kiếm để thay thế.
 • $replace là kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký để thay thế cho kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký $sreach.
 • $subject là chuỗi ký tự hoặc mảng các chuỗi ký tự gốc cần được chỉnh sửa.

   Hàm str_replace() sẽ thay thế tất cả các ký tự $strSearch nằm trong $subject bằng ký tự $strReplace.

Mô tả

 • Nếu $search$replace là các mảng , str_replace() sẽ lấy từng phần tử của mảng để tìm kiếm và thay thế chúng trong chuỗi $subject.
 • Nếu $replace có ít phần tử hơn $search thì những chuỗi rỗng sẽ được sử dụng như là giá trị thay thế.
 • Nếu $search là 1 mảng và $replace là 1 chuỗi thì giá trị chuỗi $replace sẽ được thay thế cho mọi phần tử trong array $search.
 • Nếu $search$replace là các mảng các phần tử sẽ được xử lý từ đầu đến cuối.

Kết Quả trả về

Kết quả trả về của hàm str_replace() là một chuỗi hoặc 1 mảng với các ký tự đã được thay thế so với mảng ban đầu.

Ví dụ

$search, $replace, $subject đều là chuỗi(string):

Code

$result	= str_replace('lap trinh', 'php', 'hoc lap trinh tai Hoidapcode.com'); 
echo $result; 

kết quả

hoc php tai Hoidapcode.com 

chuỗi 'lap trinh' đã được thay thế bằng chuỗi 'php'.

$search, $replace, $subject đều là mảng:

Code

$subject = ['toi', 'dang', 'hoc lap trinh', 'tai Hoidapcode.com']; 
$search = ['toi', 'dang', 'hoc lap trinh']; 
$replace  = ['ban', 'co', 'hoc php']; 
$result = str_replace($search, $replace, $subject); 
echo "<pre>";   
print_r($result); 
echo "</pre>"; 

Kết quả

Array (
 	[0] => ban
 	[1] => co
 	[2] => hoc php
 	[3] => tai Hoidapcode.com
 ) 

các phần từ trong mảng $search lần lượt được tìm kiếm và thay thế bằng các phần tử trong mảng $replace.

$search là array, $replace là chuỗi:

Code

$subject = 'toi dang hoc, nghien cuu lap trinh tai Hoidapcode.com'; 
$search = ['hoc', 'nghien cuu']; 
$replace  = 'hoc tap'; 
$result = str_replace($search, $replace, $subject); 
echo $result; 

Kết quả

toi dang hoc tap, hoc tap lap trinh tai Hoidapcode.com 

tất cả các phân tử trong mảng $search đều được thay thế bằng chuỗi $replace.

$replace có ít phần tử hơn $search:

Code

$subject = 'toi dang hoc, nghien cuu lap trinh tai Hoidapcode.com'; 
$search = ['hoc', 'nghien cuu', 'lap trinh']; 
$replace  = ['learn', 'research']; 
$result = str_replace($search, $replace, $subject); 
echo $result; 

Kết quả

toi dang learn, research tai Hoidapcode.com 

bạn có thể thấy phần tử thứ 3 của mảng $search có giá trị 'lap trinh' đã bị thay thế bằng 1 khoảng trắng, 

Kết luận: qua các ví dụ trên hi vọng các bạn đã nắm được định nghĩa và cách xử dụng trong từng trường hợp của hàm str_replace().


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm str_replace() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!