Ví dụ hàm strrchr() trong PHP

Ví dụ hàm strrchr() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm strrchr() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm strrchr() sẽ tìm kiếm vị trí cuối cùng của kí tự xuất hiện trong chuỗi nguồn.

Nếu kí tự tìm kiếm là 1 chuỗi sẽ chỉ có kí tự đầu tiên của chuỗi được sử dụng.

Hàm trả về chuỗi con bắt đầu tự vị trí tìm thấy kí tự đến vị trí cuối chuỗi nguồn. Nếu không tìm thấy hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápstrrchr( $str, $char);

Trong đó:

  • $str là chuỗi nguồn để tìm kiếm.
  • $char là kí tự cần tìm.

Ví dụ

Code

$str = 'this a test string';
$result = strrchr($str, 's');
if ($result == false) {
    echo "kí tự không tồn tại trong chuỗi";
}else{
    echo $result;
}

Kết quả

string 

Code

$str = 'this a test string';
$result = strrchr($str, 'show');
if ($result == false) {
    echo "kí tự không tồn tại trong chuỗi";
}else{
    echo $result;
}

Kết quả

string 

Do kí tự tìm kiếm là chuỗi "show" nên hàm sẽ tìm kiếm với kí tự "s", kết quả giống với ví dụ 1.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm strrchr() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!