Ví dụ hàm sha1() trong PHP

Ví dụ hàm sha1() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm sha1() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

# Description

Hàm sha1() trong php có tác dụng chuyển một chuỗi sang một chuỗi mới đã được mã hóa theo tiêu chuẩn sha1.

Trong php không có hàm nào hỗ trợ chuyển một chuỗi đã được sử dụng sha1() sang chuỗi ban đầu.

# Parameters

Cú pháp: string sha1 ( string $str [, bool $raw_output = false ] )

Trong đó

 • $str là chuỗi cần mã hóa
 • $raw_output có giá trị TRUE hoặc FALSE, mặc định là false.
 • Nếu TRUE thì hàm sẽ trả về chuỗi nhị phân với 20 ký tự (đã mã hóa)
 • Nếu FALSE thì hàm trả về chuỗi thập lục phân gồm  40 ký tự (đã mã hóa)

# Return Values

Trả ra một chuỗi số thập lục phân với chiều dài 40 ký tự

# Example

Mã hóa với $raw_output = false

$str = 'Hoidapcode.com';  
echo sha1($str); 
// 
kêt quả: 8d9fa09de2e997d8fbb544326b84d1f894cd3ca3  
echo sha1($str, false); 
// 
kêt quả: 
8d9fa09de2e997d8fbb544326b84d1f894cd3ca3 

Mã hóa với $raw_output = true

$str = 'Hoidapcode.com';  
echo sha1($str, true); 
// kêt quả: 
Ÿ âé—ØûµD2k„Ñø”Í<£ 

Mình không giải thích gì thêm. 

Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm sha1() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!