Ví dụ hàm mysqli_real_connect() trong PHP

Ví dụ hàm mysqli_real_connect() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm mysqli_real_connect() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm mysqli_real_connect() sẽ khởi tạo kết nối đến máy chủ MySQL.

Hàm mysqli_real_connect() có các điểm khác so với hàm mysqli_connect() như sau:

 • Mysqli_real_connect() yêu cầu một đối tượng hợp lệ được tạo ra bởi hàm mysqli_init().
 • Mysqli_real_connect() có thể được sử dụng với mysqli_options() để thiết lập các tùy chọn khác nhau cho kết nối.
 • mysqli_real_connect() có sử dụng tham số flag.

Cú pháp

Cú phápmysqli_real_connect( $connection, $host, $username, $password, $dbname, $port, $socket, $flag);

Trong đó:

 • $connection là đối tượng trả về từ hàm mysqli_init().
 • $host là host name hoặc tên địa chỉ IP.
 • $username là tên người dùng.
 • $password là mât khẩu của người dùng.
 • $dbname là tên cơ sở dữ liệu.
 • $port cổng kết nối tới MySQL server.
 • $socket chỉ socket hoặc pipe đã được đặt tên sẽ được sử dụng.
 • $flag là các tùy chọn kết nối:
 • MYSQLI_CLIENT_COMPRESS - Sử dụng giao thức nén
 • MYSQLI_CLIENT_FOUND_ROWS - Trả lại số hàng phù hợp (không bị ảnh hưởng hàng)
 • MYSQLI_CLIENT_IGNORE_SPACE - Cho phép khoảng trống sau tên chức năng. Đặt các từ dành riêng cho chức năng
 • MYSQLI_CLIENT_INTERACTIVE - Cho phép tương tác trong khoảng thời gian không hoạt động trước khi kết thúc kết nối
 • MYSQLI_CLIENT_SSL - Sử dụng mã hóa SSL

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu khởi tạo thành công kết nối. Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_real_connect():

Code

$con=mysqli_init();
if (!$con){
    die("mysqli_init failed");
}
 
if(!mysqli_real_connect($con,"localhost","my_user","my_password","my_db")){
    die("Connect Error: " . mysqli_connect_error());
}
 
mysqli_close($con);


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm mysqli_real_connect() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!