Ví dụ hàm mysqli_options() trong PHP

Ví dụ hàm mysqli_options() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm mysqli_options() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm mysqli_options() có chức năng thiết lập tùy chọn kết nối bổ sung và nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của kết nối.

Hàm mysqli_options() có thể được gọi nhiều lần để thiết lập nhiều tùy chọn.

Lưu ý: Hàm mysqli_options() nên được gọi sau hàm mysqli_init() và trước hàm mysqli_real_connect().

Cú pháp

Cú phápmysqli_options( $connect, $option, $value);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.
  • $option là tùy chọn cần thiết lập, mang một trong các giá trị sau:
  • MYSQLI_OPT_CONNECT_TIMEOUT - thời gian kết nối với đơn vị giây.
  • MYSQLI_OPT_LOCAL_INFILE - bật/tắt LOAD LOCAL INFILE.
  • MYSQLI_INIT_COMMAND - lệnh thực hiện sau khi kết nối với MySQL server.
  • MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE - đọc các tùy chọn từ tập tin được đặt tên thay vì tập tin my.cnf.
  • MYSQLI_READ_DEFAULT_GROUP - Đọc các tùy chọn từ nhóm được đặt tên từ my.cnf hoặc tệp được chỉ định trong MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE.
  • MYSQLI_SERVER_PUBLIC_KEY - file RSA được sử dụng với xác thực dựa trên SHA-256.
  • $value là giá trị tương ướng với các $option.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thiết lập thành công các tùy chọn, ngược lại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_options():

Code

$con=mysqli_init();
if (!$con){
  die("mysqli_init failed");
}
 
mysqli_options($con,MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE,"myfile.cnf");
 
if (!mysqli_real_connect($con,"localhost","my_user","my_password","my_db")){
  die("Connect Error: " . mysqli_connect_error());
}
 
mysqli_close($con);


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm mysqli_options() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!