Ví dụ hàm mysqli_fetch_field() trong PHP

Ví dụ hàm mysqli_fetch_field() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm mysqli_fetch_field() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm mysqli_fetch_field() sẽ trả về thông tin một cột dưới dạng một đối tượng.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_field( $result);

Trong đó:

 • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng chứa thông tin của một cột trong bảng. Đối tượng bao gồm các thuộc tính:

 • name - tên cột.
 • orgname - tên gốc của cột( nếu nó được định nghĩa).
 • table - tên bảng chứa cột.
 • orgtable - tên gốc của bảng( nếu nó được định nghĩa).
 • def - giá trị mặc định của cột.
 • db - tên database.
 • catalog - tên catalog, luôn mang giá trị "def".
 • max_length - chiều dài tối đa của cột.
 • length - độ dài của cột được xác đinh khi định nghĩa bảng.
 • charsetnr - số kí tự được thiết lập cho cột.
 • flags - bit-flags cho cột.
 • type - kiểu dữ liệu của cột.
 • decimals - giành cho các số nguyên, số thập phân được sử dụng cho cột.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm mysqli_fetch_field():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}
 
$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";
 
if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
    // Get field information for all fields
    while ($fieldinfo=mysqli_fetch_field($result)){
        printf("Name: %s\n",$fieldinfo->name);
        printf("Table: %s\n",$fieldinfo->table);
        printf("max. Len: %d\n",$fieldinfo->max_length);
    }
    // Free result set
    mysqli_free_result($result);
}
 
mysqli_close($con);


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm mysqli_fetch_field() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!