Ví dụ hàm is_resource() trong PHP

Ví dụ hàm is_resource() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm is_resource() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm is_resource() dùng để kiểm tra biến có phải là tài nguyên hay không, thường dùng để kiểm tra kết nối tới cơ sở dữ liệu. Hàm trả về TRUE nếu biến truyền vào là một kết nối hợp lệ, ngược lại hàm trả về FALSE nếu kết nối không hợp lệ.

Cú pháp

Cú pháp: is_resource( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Trong các ví dụ này mình sử dụng Xampp để thực hiện.

Code

$db_link = @mysql_connect('hoidapcode_db', 'freetuts', '');
if (!is_resource($db_link)) {
    die('Can\'t connect : ' . mysql_error());
}else{
    echo 'đây là một tài nguyên';
}

Kết quả

Can't connect : php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. 

Do mình viết sai tên máy chủ ảo nên kết nối không thành công, hàm trả về FALSE.

Code

$db_link = @mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!is_resource($db_link)) {
    die('Can\'t connect : ' . mysql_error());
}else{
    echo 'đây là một tài nguyên';
}

Kết quả

đây là một tài nguyên 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm is_resource() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!