Ví dụ hàm is_callable() trong PHP

Ví dụ hàm is_callable() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm is_callable() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm is_callable() sẽ kiểm tra xem giá trị của biến có thể được gọi như một hàm hay không. Nếu có, hàm trả về TRUE và ngược lại nếu không, hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápis_callable( $var, $syntax_only = false, &$callable_name);

Trong đó:

 • $var là biến cần kiểm tra.
 • $syntax_only là tham số, nếu mang giá trị TRUE hàm sẽ chỉ kiểm tra những biến có giá trị có thể được đặt làm tên của một hàm hoặc một phương thức, nó sẽ loại bỏ các giá trị không phải là chuỗi hoặc mảng.
 • &$callable_name là tên hàm hoặc tên phương thức, nếu hàm chưa được định nghĩa, nó sẽ mang giá trị tên của biến $var.

Ví dụ

Biến có giá trị là một chuỗi đơn giản:

Code

function showFunction()  { }  
$functionVariable = 'showFunction';  
var_dump(is_callable($functionVariable, true, $callable_name));   
echo '<br />';  
echo $callable_name; 

Kết quả

bool(true)  
showFunction 

Giá trị của biến là một mảng bao gồm phương thức:

Code

class showClass {
 
  function showMethod() 
  {
  }
 
}
 
$object = new showClass();
 
$var = array(
    $object,
    'showMethod'
);
 
var_dump(is_callable($var, true, $callable_name)); 
 
echo '<br />';
 
echo $callable_name;
});

Kết quả

bool(true)  
showClass::showMethod 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm is_callable() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!