Ví dụ hàm intval() trong PHP

Ví dụ hàm intval() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm intval() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm intval có tác dụng chuyển đổi một biến hoặc một giá trị sang kiểu số nguyên (integer).

Description

int intval ( $var, $base = 10) 

Hàm có hai tham số, tham số đầu tiên là bắt buộc và tham số thứ 2 là không bắt buộc. Hàm sẽ chuyển đổi giá trị của tham số var về một số nguyên (integer) với cơ số base, mặc định là cơ số 10. Nếu bạn truyền một object thì lập tức sẽ nhận thông báo lỗi E_NOTICE và hàm sẽ return về 1.

Parameters

Hàm có hai tham số như sau:

$var

Biến chứa giá trị cần chuyển đổi sang kiểu số nguyên. $var có thể là một biểu thức, một giá trị hoặc một hàm có return, tuy nhiên bạn không thể truyền một object vì sẽ bị lỗi ngay.

$base

Biến chứa cơ số cần chuyển đổi, mặc định là cơ số 10.

Lưu ý: Một số lưu ý với $base như sau:
  • Nếu $base có giá trị 0 thì kết quả cơ số sẽ trả về theo định dạng của $var
  • Nếu $var có giá trị bắt đầu bằng 0x hoặc 0X thì kết quả sẽ trả về cơ số 16
  • Nếu $var có giá trị bắt đầu bằng 0 thì kết quả sẽ trả vê cơ số 8
  • Các trường hợp còn lại sẽ trả về cơ số 10

Return values

Trả về số nguyên nếu thành công, 0 nếu thất bại. Nếu bạn truyền vào một mảng rỗng thì sẽ trả về 0, mảng không rỗng sẽ trả về 1.

Giá trị trả về tối đa sẽ phụ thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang sử dụng, giả sử hệ điều hành 32bit thì kết quả sẽ nằm trong khoảng -2147483648 tới 2147483647.

Examples

Đây là một số ví dụ mình lấy trên trang chủ php.net.

<?php
echo intval(42);                      // 42
echo intval(4.2);                     // 4
echo intval('42');                    // 42
echo intval('+42');                   // 42
echo intval('-42');                   // -42
echo intval(042);                     // 34
echo intval('042');                   // 42
echo intval(1e10);                    // 1410065408
echo intval('1e10');                  // 1
echo intval(0x1A);                    // 26
echo intval(42000000);                // 42000000
echo intval(4200000000000000000);   // 0
echo intval('4200000000000000000'); // 2147483647
echo intval(42, 8);                   // 42
echo intval('42', 8);                 // 34
echo intval(array());                 // 0
echo intval(array('hoidapcode', 'thehalfheart'));     // 1
?>


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm intval() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!