Ví dụ hàm idate() trong PHP

Ví dụ hàm idate() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm idate() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm idate() sẽ trả về một số nguyên được định dạng theo định dạng cho trước dựa vào timestamp của một thời điểm nào đó. Nếu timestamp không được truyền vào, hàm idate() sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại.

Cú pháp

Cú phápidate( $format, $timestamp);

Trong đó:

  • $format là định dạng của giá trị muốn lấy( có thể là thứ, ngày, tháng. v.v.).
  • $timestamp sẽ là timestamp của một thời điểm. Nếu không được truyền vào, $timestamp sẽ mang giá trị timestamp của thời điểm hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên. Tuy nhiên kết quả trả về sẽ không bắt đầu bằng số 0, Ví dụ kết quả trả về là tháng 04 theo định dạng nhưng ta sẽ chỉ nhận được giá trị 4.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm idate():

Code

$timestamp = strtotime('2017-04-25');
echo "Day: " . idate('d') . "<br />";
echo "Month: " . idate('m', $timestamp) . "<br />";
echo "Year: " . idate('Y', $timestamp) . "<br />";

Kết quả

Day: 4  
Month: 4  
Year: 2017 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm idate() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!