Ví dụ hàm gettimeofday() trong PHP

Ví dụ hàm gettimeofday() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm gettimeofday() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm gettimeofday() sẽ lấy thời gian hiện tại. Hàm sẽ lấy thông tin của thời điểm hiện tại bao gồm: timestamp, microseconds, số phút chênh lệch so với múi giờ số 0( sẽ là là đối số của múi giờ, ví dụ tại Việt Nam sẽ là -420 do Việt Nam thuộc múi giờ +7), và quy ước giờ mùa hè( Daylight Saving Time) tại địa điểm đó.

Cú pháp

Cú phápgettimeofday( $return_float);

Trong đó:

 • $return_float là tham số không bắt buộc mặc định mang giá trị FALSE. Nếu mang giá trị TRUE hàm sẽ trả về số thuộc kiểu float.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng thông tin nếu $return_float mang giá trị FASLE hoặc số thập phân chỉ số giây tính từ thời điểm 0:00:00 1/1/1970 đến hiện tại nếu $return_float mang giá trị TRUE.

Trong kết quả trả về:

 • 'sec' là timestamp của thời điểm hiện tại.
 • 'usec' là số microseconds.
 • 'minuteswests' là số phút chênh lệch so với múi giờ số 0.
 • 'dsttime' là giờ quy ước mùa hè( Daylight Saving Time).

Ví dụ

Cách sử dụng hàm gettimeofday():

$arr = gettimeofday(); 
echo "<pre>"; 	
print_r($arr); 
echo "</pre>";  
echo date("H:m:s d/m/Y", $arr['sec']) ." <br />";  
echo $timestamp = gettimeofday(TRUE); 

Kết quả:

Array ( 
   [sec] => 1493885764 
   [usec] => 124975
   [minuteswest] => -420
   [dsttime] => 0
 ) 
15:05:04 04/05/2017  
1493885764.125 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm gettimeofday() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!