Ví dụ hàm fseek() trong PHP

Ví dụ hàm fseek() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm fseek() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm fseek() sẽ đặt vị trí cho con trỏ tệp tin của file được truyền vào. Vị trí mới sẽ được tính bằng số byte của các kí tự tính từ đầu file.

Cú pháp

Cú phápfseek( $handle, $offset, $option);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bằng hàm fopen().
  • $offset là vị trí con trỏ tệp tin sẽ đến.
  • $option là tham số mang 1 trong các giá trị sau:
  • SEEK_SET: vị trí $offset tính bằng bytes.
  • SEEK_CUR: vị trí sau cùng sẽ bằng vị trí hiện tại + $offset.
  • SEEK_END: vị trí sau cùng sẽ bằng vị trí cuối của file + $offset.

Kết quả trả về

Hàm fseek() sẽ trả về 0 nếu thành công, nếu thất bại hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm fseek():

Code

$fp = fopen('test.txt', 'r+');  
echo ftell($fp) ." <br />";  
fseek($fp, 5);  
echo ftell($fp); 

Kết quả

0   
5 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm fseek() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!