Ví dụ hàm fileperms() trong PHP

Ví dụ hàm fileperms() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm fileperms() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm fileperms() sẽ lấy các quyền của file được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfileperms( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về các quyền của file dưới dạng số. Đối với các bits thấp, các quyền trả về sẽ tương đương với các quyền truyền vào hàm chmod(). Tuy nhiên với hầu hết các hệ điều hành, giá trị trả về sẽ bao gồm cả thông tin về loại file của file được truyền vào.

Ví dụ

Ví dụ về hàm fileperms():

Code

echo substr(sprintf('%o', fileperms('example.txt')), -4); 

Kết quả

0666 

Ví dụ dưới đây mình lấy trên trang chủ php.net, để lấy các quyền cụ thể của file:

Code

$perms = fileperms('test.txt');
 
switch ($perms & 0xF000) {
    case 0xC000: // socket
        $info = 's';
        break;
    case 0xA000: // symbolic link
        $info = 'l';
        break;
    case 0x8000: // regular
        $info = 'r';
        break;
    case 0x6000: // block special
        $info = 'b';
        break;
    case 0x4000: // directory
        $info = 'd';
        break;
    case 0x2000: // character special
        $info = 'c';
        break;
    case 0x1000: // FIFO pipe
        $info = 'p';
        break;
    default: // unknown
        $info = 'u';
}
 
// Owner
$info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0040) ?
            (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) :
            (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-'));
 
// Group
$info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0008) ?
            (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) :
            (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-'));
 
// World
$info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0001) ?
            (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) :
            (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-'));
 
echo $info;

Kết quả

rrw-rw-rw- 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm fileperms() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!