Ví dụ hàm fgetss() trong PHP

Ví dụ hàm fgetss() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm fgetss() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm fgetss() sẽ đọc và lấy dữ liệu dòng hiện tại của con trỏ tệp tin. Tuy nhiên nó sẽ loại bỏ các thẻ HTML trong kết quả trả về.

Cú pháp

Cú phápfgetss( $handle, $lenght, $allow_tag);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 
  • $lenght là tham số, việc đọc sẽ kết thúc khi:
  • $lenght -1 byte đã được đọc.
  • đã đọc đến một dòng mới.
  • đã đọc hết file.
  • $allow_tag là chuỗi quy định các thẻ mà hàm sẽ giữ lại trong kết quả trả về.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi với các thẻ HTML, PHP bị loại bỏ đọc được từ vị trí con trỏ tệp tin cho đến hết dòng, hoặc đủ số $lenght -1 byte.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm fgetss():

Code

file_put_contents('test.txt', 'Hoidapcode.com <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
    while (($buffer = fgets($handle, 2048)) !== false) {
        echo $buffer . "<br />";
    }
    fclose($handle);
}

Kết quả

there is Hoidapcode.com this is a test 

Sử dụng tham số thứ 3 để giữ lại thẻ <b>:

Code

file_put_contents('test.txt', 'there is <b>Hoidapcode.com</b> <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
    while (($buffer = fgetss($handle, 2048, "<b>")) !== false) {
        echo $buffer . "<br />";
    }
    fclose($handle);
}

Kết quả

there is <b>Hoidapcode.com</b> this is a test 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm fgetss() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!