Ví dụ hàm feof() trong PHP

Ví dụ hàm feof() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm feof() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm feof() kiểm tra xem con trỏ tập tin đã ở vị trí cuối cùng của file chưa.

Cú pháp

Cú phápfeof( $handle);

Trong đó:

 • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu con trỏ đã ở cuối file, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Đếm số kí tự trong file, sử dụng feof():

Code

file_put_contents('test.txt', 'Hoidapcode.com'); 
$fp = fopen('test.txt','rb'); 
while(feof($fp) == false) {
  $c = fgetc($fp);
  echo "kí tự thứ " .ftell($fp). " là: " . $c ."<br />"; 
} 

Kết quả

kí tự thứ 1 là: h 
kí tự thứ 2 là: o 
kí tự thứ 3 là: i 
kí tự thứ 4 là: d 
kí tự thứ 5 là: a 
kí tự thứ 6 là: p 
kí tự thứ 7 là: c 
kí tự thứ 8 là: o 
kí tự thứ 9 là: d 
kí tự thứ 10 là: e 
kí tự thứ 11 là: . 
kí tự thứ 12 là: c 
kí tự thứ 12 là: o 
kí tự thứ 13 là: m 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm feof() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!