Ví dụ hàm date_time_set() trong PHP

Ví dụ hàm date_time_set() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm date_time_set() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm date_time_set() sẽ đặt lại thời gian cho đối tượng thời gian đã khởi tạo trước đó. Cụ thể hàm date_time_set() sẽ đặt lại giờ phút giây được truyền vào cho đối tượng mốc thời gian.

Cú pháp

Cú phápdate_time_set( $object, $hour, $minute, $second);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian đã khởi tạo trước đó.
  • $hour là tham số chỉ giờ sẽ được đặt lại trong đối tượng $object.
  • $minute là tham số chỉ phút sẽ được đặt lại trong đối tượng $object.
  • $second là tham số chỉ giây sẽ được đặt lại trong đối tượng $object. Nếu không truyền $second sẽ mang giá trị 0.

Lưu ý:

  • Nếu số phút, số giây lớn hơn hoặc bằng 60, hàm sẽ tự cộng thêm vào số giờ, phút 1 đơn vị.
  • Nếu số giờ vượt quá 24, số giờ sẽ bằng số giờ trừ đi 24 và ngày sẽ không tự tăng.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu hàm chạy thành công. Ngược lại hàm trả về FALSE.

Ví dụ

Ví dụ 1: cách sử dụng hàm date_time_set():

Code

$date = date_create();
 
date_time_set($date, 15, 45);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";
 
date_time_set($date, 14, 45, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />"; 

Kết quả

2017-05-03 15:45:00  
2017-05-03 14:45:40 

Ví dụ 2: Số phút, giây vượt quá 60:

Code

$date = date_create();
 
date_time_set($date, 15, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";
 
date_time_set($date, 15, 65, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";
 
date_time_set($date, 15, 65, 127);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

Kết quả

2017-05-03 15:40:00  
2017-05-03 16:05:40  
2017-05-03 16:07:07 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm date_time_set() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!