Ví dụ hàm date() trong PHP

Ví dụ hàm date() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm date() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.

Cú pháp

Cú pháp: date( $format, $timestamp);

Trong đó:

  • $format là định dạng thời gian mà hàm sẽ trả về.
  • $timestamp là một số nguyên Unix timestamp. nếu không truyền tham số này, nó sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi thời gian đúng với định dạng $format đã truyền vào nếu chạy thành công. Nếu $timestamp truyền vào không phải là số hàm sẽ trả về FALSE và sẽ xuất ra cảnh báo.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm $date() lấy thời gian hiện tại.

Code

echo date("F j, Y, g:i a")."<br />";                 
echo date("m.d.y")."<br />";                         
echo date("j, n, Y")."<br />";                      
echo date("Ymd")."<br />";                           
echo date('h-i-s, j-m-y, it is w Day')."<br />";     
echo date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.')."<br />";   
echo date("D M j G:i:s T Y")."<br />";              
echo date('H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h')."<br />";     
echo date("H:i:s")."<br />";                         
echo date("Y-m-d H:i:s")."<br />";

Kết quả

May 4, 2017, 2:22 pm
05.04.17
4, 5, 2017
20170504
02-22-35, 4-05-17, 2231 2235 4 Thupm17
it is the 4th day.
Thu May 4 14:22:35 ICT 2017
14:05:35 m is month
14:22:35
2017-05-04 14:22:35

Định dạng thời gian tại một thời điểm nào đó.

Code

$date = mktime(15,50,30,4,30,2017);
echo date("F j, Y, H:i a", $date)."<br />";                 
    
echo date("Y-m-d H:i:s", $date)."<br />";

Kết quả

April 30, 2017, 15:50 pm  
2017-04-30 15:50:30 


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm date() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!