Ví dụ event binding trong Angular 4

Ví dụ event binding trong Angular 4 là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ event binding trong Angular 4 sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và AngularJS nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Khi người dùng tương tác với ứng dụng bằng các cách khác nhau: dùng bàn phím, click chuột, di chuyển chuột thì đều sinh ra một sự kiện. Các sự kiện này cần được kiểm soát (handle) để thực hiện hành động theo ý muốn của lập trình viên.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding (hay còn gọi là gán, kiểm soát các sự kiện) trong Angular 4.

Cách sử dụng

(event_name) = "function_name($event)"

event_name: tên event (click, mouseover, mouseenter, ...)
function_name: tên function trong file component.ts

Ví dụ với sự kiện click

Cùng lấy 1 ví dụ: Chúng ta có 1 button là click me. Khi click vào button này sẽ hiển thị thông báo: "Nhận được lệnh click từ button"

Đầu tiên, thêm button và gán sự kiện click cho button này bên view html

app.component.html

<div style="text-align:center">
    <h1> Welcome to {{ title }}</h1>
</div>
<div> Months :
    <select>
        <option *ngFor="let i of months">{{i}}</option>
    </select>
</div>
<div>
    <span *ngIf="is_valid; then condition1 else condition2">
        Condition is valid.
    </span>
    <ng-template #condition1>Condition is valid</ng-template>
    <ng-template #condition2>Condition is invalid</ng-template>
</div>
// Tạo button và gán sự kiện cho button
<button (click)="myClickFunction($event)">Click Me</button> 

Sau đó, khai báo function myClickFunction trong component.ts và thực hiện hiển thị thông báo ra màn hình:

app.component.ts

import { Component } from '@angular/core';
 
@Component({
    selector: 'app-root',
    templateUrl: './app.component.html',
    styleUrls: ['./app.component.css']
})
 
export class AppComponent {
    title = 'Angular 4 Project!';
    //array of months.
    months = ["Tháng 1", "Tháng 2", "Tháng 3",
                "Tháng 4", "Tháng 5", "Tháng 6",
                "Tháng 7", "Tháng 8", "Tháng 9",
                "Tháng 10", "Tháng 11", "Tháng 12"];
    is_available = true;
     
// Khai báo hàm xử lý sự kiện cho button
    myClickFunction(event) {
        alert("Nhận được lệnh click từ button");
    }
} 

Khi click vào button, ta nhận được thông báo như hình:


Ví dụ với sự kiện change

Một ví dụ khác: khi thay đổi tháng trong dropdown danh sách các tháng sẽ hiển thị thông báo: "Bạn vừa thay đổi tháng trong dropdown"

Đầu tiên, gán sự kiện change cho dropdown ngoài view html

app.component.html

<div style="text-align:center">
    <h1>
        Welcome to {{title}}.
    </h1>
</div>
 
<div> Months :
    // Gán sự kiện change cho select
    <select (change)="changemonths($event)">
        <option *ngFor="let i of months">{{i}}</option>
    </select>
</div>
<br/>
 
<div>
    <span *ngIf="is_valid; then condition1 else condition2">
        Condition is valid.
    </span>
    <ng-template #condition1>Condition is valid</ng-template>
    <ng-template #condition2>Condition is invalid</ng-template>
</div>
<button (click)="myClickFunction($event)">
    Click Me
</button> 

Sau đó khai báo sự kiện changemonths trong component.ts và thực hiện thông báo ra màn hình:

app.component.ts

import { Component } from '@angular/core';
 
@Component({
   selector: 'app-root',
   templateUrl: './app.component.html',
   styleUrls: ['./app.component.css']
})
 
export class AppComponent {
   title = 'Angular 4 Project!';
   //array of months.
   months = ["Tháng 1", "Tháng 2", "Tháng 3", 
             "Tháng 4", "Tháng 5", "Tháng 6", 
             "Tháng 7", "Tháng 8", "Tháng 9", 
             "Tháng 10", "Tháng 11", "Tháng 12"];
   is_available = true;
   myClickFunction(event) { 
     alert("Nhận được lệnh click từ button");    
   }
    
    // Khai báo hàm change month để kiểm soát sự kiện change đã khai báo bên html
    changemonths(event) { 
     alert("Bạn vừa thay đổi tháng trong dropdown");    
   }
}

Hy vọng với bài viết về Ví dụ event binding trong Angular 4 đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình AngularJS. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!