Ví dụ Directive ng-repeat trong AngularJS

Ví dụ Directive ng-repeat trong AngularJS là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ Directive ng-repeat trong AngularJS sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và AngularJS nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Repeat trong tiếng anh dịch ra có nghĩa là lặp lại, mà nhắc đến lặp thì hẳn các bạn cũng nhớ đề các vòng lặp trong PHP như vòng lặp for, vòng lặp foreach hay while và do while. Trong javascript cũng có vòng lặp for, while và do while. Vậy AngularJS có không? Bản chất nó cũng là javascript nên Javascript có gì thì nó có nấy nhé các bạn.

Nhưng trong AngularJS thì có một cách lặp dữ liệu khác thông qua đối tượng Directive ng-repeat, với một cú pháp đơn giản là ta có thể lặp được rồi và nhìn sẽ sáng sủa hơn những cú pháp kia.

1. Directive ng-repeat trong AngularJS

Directive ngRepeat sẽ lặp một khối HTML nào đó, nơi mà ta khai báo repeat. Mỗi khối (item ) như vậy sẽ có một $scope riêng tại mỗi lần lặp. Tại mỗi lần lặp ta có thể xem đang lặp phần tử thứ mấy, có phải là phần thứ đầu, giữa và cuối hay không? và có phải là phần tử lẻ và phần tử chẵn hay không. Các bạn xem bảng dưới đây nhé.

Tên biến Giá trị Chi tiết $index Number Xác định phần tử đang lặp là thứ mấy, bắt đầu từ 0 cho tới n-1 $first Boolean Trả về true nếu phần tử đang lặp là phần tử đầu tiên $middle Boolean Trả về true nếu phần tử đang lặp nằm giữa phần tử đầu tiên và cuối cùng $last Boolean Trả về true nếu phần tử đang lặp là phần tử cuối cùng $even Boolean Trả về true nếu $index là số chẵn $dd Boolean Trả về true nếu $index là số lẻ Angular sẽ lặp object hoặc mảng và mỗi lần lặp sẽ là một phần tử của mảng đó. Như bạn biết trong Javascript ta có thể tạo mảng bằng cú pháp dùng dấu [] và bên trong là danh sách các phần tử của mảng. Còn đối với Object thì ta sử dụng cặp dấu {}. Vậy tại sao tôi nhắc đến vấn đề này? Đó là vì cấu trúc dữ liệu lặp trong AngularJS sẽ tuân theo cú pháp này. Ví dụ:

[
    {name:'Cương', age:25},
    {name:'Tình', age:25},
    {name:'Trang', age:25},
    {name:'Phong', age:25}
] 

Để rõ hơn ta sẽ làm một ví dụ nho nhỏ nhé, các bạn tạo một file mới với nội dung như sau:

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-repeat</title>
        <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
        <style>
            *{margin:0;padding:0}
            body{margin:50px}
        </style>
        <script>
            angular.module('ngShowHide', [])
                    .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
                    $scope.items = ["Xin chào", 'Hello', "Welcome"];
            }]);
        </script>
    </head>
    <body ng-app="ngShowHide">
        <div ng-controller="myController">
            <div ng-repeat="item in items" style="border:solid 1px red; margin: 10px">
                {{item}}
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

Giao diện: Các bạn thấy, trong controller mình khai báo giá trị của items gồm 3 phần tử, như vậy trong view mình chỉ cần khai báo như sau là nó sẽ tự động lặp:

<div ng-repeat="item in items" style="border:solid 1px red; margin: 10px">     {{item}} </div> 


Bây giờ bật Firebug và soi mói nhé. Các bạn thấy nó sinh ra ba thẻ div giống y chang nhau.

2. ng-repeat-start và ng-repeat-end trong AngularJS

Thay vì lặp như trên thì AngularJS có cung cấp cho chúng ta một cách lặp khác đó là sử dụng hai thuộc tính ng-repeat-start và ng-repeat-end bằng cách khai báo ở nơi ta muốn lặp và nơi dừng lặp.

Ví dụ: XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-repeat</title>
        <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
        <style>
            *{margin:0;padding:0}
            body{margin:50px}
            footer, div.body,header{margin: 10px; }
            footer{border:solid 1px red; background: red}
            div.body{border:solid 1px blue; background: blue}
            header{border:solid 1px pink; background: pink}
        </style>
        <script>
            angular.module('ngShowHide', [])
                    .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
                    $scope.items = ["Xin chào", 'Hello', "hoidapcode.com"];
            }]);
        </script>
    </head>
    <body ng-app="ngShowHide">
        <div ng-controller="myController">
            <header ng-repeat-start="item in items">
                Header {{ item }}
            </header>
            <div class="body">
                Body {{ item }}
            </div>
            <footer ng-repeat-end>
                Footer {{ item }}
            </footer>
        </div>
    </body>
</html> 

Giao diện: Chói mắt quá :D, các bạn để ý nhé, trong đoạn mã HTML mình khai báo thẻ <header ng-repeat-start="item in items"> và thẻ kết thúc là <footer ng-repeat-end>. Như vậy mỗi lần lặp sẽ lặp từ thẻ bắt đầu cho tới thẻ kết thúc. Bây giờ các bạn hãy tự bật Firebug lên để xem cấu trúc có gì khác lạ không nhé.

3. Ví dụ lặp ng-repeat trong AngularjS

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu một số cách lặp dữ liệu bằng ng-repeat trong AngularJS nhé.

variable in expression

Cách lặp này thường dùng trong trường hợp dữ liệu là một mảng đơn giản. Ví dụ:

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-repeat</title>
        <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
        <style>
            *{margin:0;padding:0}
            body{margin:20px;}
        </style>
        <script>
            angular.module('ngShowHide', [])
                    .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
                    $scope.items = ["hoidapcode.com", 'TheHalfHeart'];
            }]);
        </script>
    </head>
    <body ng-app="ngShowHide">
        <div ng-controller="myController">
            <div ng-repeat="item in items">
                {{item}}
            </div>
        </div>
    </body>
</html> 

(key, value) in expression

Trường hợp này nếu dữ liệu là một object trong javascript. Ví dụ:

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-repeat</title>
        <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
        <style>
            *{margin:0;padding:0}
            body{margin:20px;}
        </style>
        <script>
            angular.module('ngShowHide', [])
                    .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
                    $scope.items = {
                        name:"Văn Cường",
                        website:"hoidapcode.com"
                    };
            }]);
        </script>
    </head>
    <body ng-app="ngShowHide">
        <div ng-controller="myController">
            <div ng-repeat="(key,value) in items">
                {{key}} - {{value}}
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

Các bạn thấy nó lặp giống như foreach trong php vậy đó, có key => value4. Lời kết

Vẫn còn vài cách lặp nữa nhưng mình sẽ trình bày trong bài tiếp theo vì bày đầu tiên này nếu đưa vào thì sẽ hơi rối, và cái quan trọng nhất trong bài này chính là bạn phải biết được cách sử dụng căn bản của Directive ng-repeat để bài tiếp theo có thể áp dụng mà không có gì thắc mắc.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ Directive ng-repeat trong AngularJS đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình AngularJS. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!