Hướng dẫn tạo website tin tức phần 7: Tạo sidebar và phân trang

Hướng dẫn tạo website tin tức phần 7: Tạo sidebar và phân trang là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Hướng dẫn tạo website tin tức phần 7: Tạo sidebar và phân trang sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang tin tức bằng PHP. Ở bài trước, chúng ta đã viết chức năng đăng nhập, đăng xuất admin, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng sidebar, content và phân trang admin. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm thôi.

1. Rewrite url 

Các bạn tạo file .htaccess cùng cấp với admin/index.php rồi copy đoạn code bên dưới :

# Bảo vệ file .htaccess
<Files .htaccess>
Order Allow,Deny
Deny from all
</Files>
 
# Rewrite url
RewriteEngine on
# 1 tham số
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)$ index.php?tab=$1
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/$ index.php?tab=$1
# 2 tham số
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)$ index.php?tab=$1&ac=$2
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/$ index.php?tab=$1&ac=$2
# 3 tham số
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)$ index.php?tab=$1&ac=$2&id=$3
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/$ index.php?tab=$1&ac=$2&id=$3

2. Khởi tạo và require

Các bạn tạo hai file admin/templates/sidebar.php (Sidebar) và admin/templates/content.php (Content). Để require hai cái này với index, các bạn mở file admin/index.php lên và chèn đoạn code này vào bên trong chỗ tồn tại $user (đăng nhập) :

// Hiển thị sidebar
require_once 'templates/sidebar.php';
 
// Hiển thị sidebar
require_once 'templates/content.php'; 

Sau đó các bạn chạy lại thử xem nó bị lỗi không nhé ! Nếu OK rồi chúng ta qua bước tiếp theo.

2. Xây dựng sidebar

Các bạn mở file admin/templates/sidebar.php và copy đoạn code này vào :

<div class="col-md-3 sidebar">
    <ul class="list-group">
        <li class="list-group-item">
            <div class="media">
                <a class="pull-left">
                    <img class="media-object" src="
                    <?php
                        // URL ảnh đại diện tài khoản
                        if ($data_user['url_avatar'] == '')
                        {
                            echo $_DOMAIN.'images/profile.png';
                        }
                        else
                        {
                            echo $data_user['url_avatar'];
                        }
                    ?>
                    " alt="Ảnh đại diện của <?php echo $data_user['display_name']; ?>" width="64" height="64">
                </a>
                <div class="media-body">
                    <h4 class="media-heading"><?php echo $data_user['display_name']; ?></h4>
                    <?php
 
                    // Hiển thị cấp bậc tài khoản
                    // Nếu tài khoản là admin
                    if ($data_user['position'] == '1')
                    {
                        echo '<span class="label label-primary">Quản trị viên</span>';
                    }
                    // Ngược lại tài khoản là tác giả
                    else
                    {
                        echo '<span class="label label-success">Tác giả</span>';
                    }
 
                    ?>
                </div>
            </div>
        </li>
        <a class="list-group-item active" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>">
            <span class="glyphicon glyphicon-dashboard"></span> Bảng điều khiển
        </a>
        <a class="list-group-item" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>profile">
            <span class="glyphicon glyphicon-user"></span> Hồ sơ cá nhân
        </a>
        <a class="list-group-item" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>posts">
            <span class="glyphicon glyphicon-edit"></span> Bài viết
        </a>  
        <a class="list-group-item" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>photos">
            <span class="glyphicon glyphicon-picture"></span> Hình ảnh
        </a>
        <?php
 
        // Phân quyền sidebar
        // Nếu tài khoản là admin
        if ($data_user['position'] == '1')
        {
            echo
            '
                <a class="list-group-item" href="' . $_DOMAIN . 'categories">
                    <span class="glyphicon glyphicon-tag"></span> Chuyên mục
                </a>
                <a class="list-group-item" href="' . $_DOMAIN . 'setting">
                    <span class="glyphicon glyphicon-cog"></span> Cài đặt chung
                </a>  
            ';
        }
 
        ?>
        <a class="list-group-item" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>signout.php">
            <span class="glyphicon glyphicon-off"></span> Thoát
        </a>
    </ul><!-- ul.list-group -->
</div><!-- div.sidebar --> 


 • Mình sẽ giải thích một số phần quan trọng :URL ảnh đại diện của tài khoản :
 • Đầu tiên các bạn tạo folder images cùng cấp với admin/index.php để chứa file ảnh profile.png (Ảnh bạn có thể download tại source của bài viết này hoặc tự kiếm ảnh theo ý thích nhưng nhớ đổi tên).
 • Nếu field url_avatar này trống, ta sẽ lấy đường dẫn của ảnh có sẵn trên server. 
 • Còn ngược lại nếu có thì ta sẽ lấy đường dẫn trong field url_avatar (Để có thể insert field này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua các bài sau).
 • Phân quyền sidebar :
 • Nếu tài khoản là admin (position = 1) thì chúng ta sẽ hiển thị chức năng về chuyên mục và cài đặt chung.
 • Còn ngược lại nếu tài khoản là tác giả (position = 0) thì chúng ta sẽ ẩn hai cái chức năng này đi.

Bây giờ mình sẽ thêm hiệu ứng active cho cái sidebar. Các bạn mở file admin/includes/footer.php lên và dán đoạn code này bên trên thẻ </body> :

<?php
 
// Active sidebar
// Lấy tham số tab
if (isset($_GET['tab']))
{
    $tab = trim(addslashes(htmlspecialchars($_GET['tab'])));
}
else
{
    $tab = '';
}
 
// Nếu có tham số tab
if ($tab != '')
{
    // Tháo active của Bảng điều khiển
    echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(1)").removeClass("active");</script>';
    // Active theo giá trị của tham số tab
    if ($tab == 'profile')
    {
        echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(2)").addClass("active");</script>';
    }
    else if ($tab == 'posts')
    {
        echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(3)").addClass("active");</script>';
    }
    else if ($tab == 'photos')
    {
        echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(4)").addClass("active");</script>';
    }
    else if ($tab == 'categories')
    {
        echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(5)").addClass("active");</script>';
    }
    else if ($tab == 'setting')
    {
        echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(6)").addClass("active");</script>';
    }
}
 
?> 


Nếu bạn thay đổi vị trí của các item trong sidebar thì cũng nhớ thay đổi số thứ tự để active chính xác nhé !3. Xây dựng content và phân trang

Các bạn mở file admin/templates/content.php lên và copy nội dung sau :

<div class="col-md-9 content">
    <?php
 
    // Phân trang content
    // Lấy tham số tab
    if (isset($_GET['tab']))
    {
        $tab = trim(addslashes(htmlspecialchars($_GET['tab'])));
    }
    else
    {
        $tab = '';
    }
 
    // Nếu có tham số tab
    if ($tab != '')
    {
        // Hiển thị template chức năng theo tham số tab
        if ($tab == 'profile')
        {
            // Hiển thị template hồ sơ cá nhân
            require_once 'templates/profile.php';
        }
        else if ($tab == 'posts')
        {
            // Hiển thị template bài viết
            require_once 'templates/posts.php';
        }
        else if ($tab == 'photos')
        {
            // Hiển thị template hình ảnh
            require_once 'templates/photos.php';
        }
        else if ($tab == 'categories')
        {
            // Hiển thị template chuyên mục
            require_once 'templates/categories.php';
        }
        else if ($tab == 'setting')
        {
            // Hiển thị template cài đặt chung
            require_once 'templates/setting.php';
        }
    }
    // Ngược lại không có tham số tab
    else
    {
        // Hiển thị template bảng điều khiển
        require_once 'templates/dashboard.php';
    }
 
    ?>
</div><!-- div.content -->


 • Sau đó các bạn tạo thêm các file sau :admin/templates/dashboard.php (Bảng điều khiển).
 • admin/templates/posts.php (Bài viết).
 • admin/templates/photos.php (Hình ảnh).
 • admin/templates/categories.php (Chuyên mục).
 • admin/templates/setting.php (Cài đặt chung).

Giờ các bạn thử click vào các item của sidebar, xem bên content có hiển thị lỗi không, nêu không hiển thị gì thì đã thành công rồi đấy !

4. Lời kết

Phù ! Cuối cùng cũng xong, qua bài này chúng ta đã xây dựng xong sidebar, content và phân trang cho admin. Bài này có vẻ hơi dài một xíu nên các bạn thực hiện từ từ và làm theo từng bước. Qua bài sau chúng ta sẽ viết các chức năng về chuyên mục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công !

Hy vọng với bài viết về Hướng dẫn tạo website tin tức phần 7: Tạo sidebar và phân trang đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!