Hướng dẫn tạo website tin tức phần 2: Class xử lý Database MySQL

Hướng dẫn tạo website tin tức phần 2: Class xử lý Database MySQL là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Hướng dẫn tạo website tin tức phần 2: Class xử lý Database MySQL sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Chào các bạn, đây là bài thứ 2 trong loạt bài series hướng dẫn xây dựng trang tin tức bằng PHP. Ở bài trước, mình đã giới thiệu và xây dựng folder admin của ứng dụng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết thư viện xử lý database admin bằng PHP hướng đối tượng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé !

1. Thư viện xử lý database admin

Đầu tiên các bạn vào đường dẫn thư mục admin/classes và tạo file DB.php, chúng ta sẽ viết thư viện xử lý database tại file này.

Đây là toàn bộ nội dung của file này, các bạn copy và paste vào :

<?php
 
// Lớp database
class DB
{
    // Các biến thông tin kết nối
    private $hostname = 'localhost',
            $username = 'root',
            $password = '',
            $dbname = 'newspage';
 
    // Biến lưu trữ kết nối
    public $cn = NULL;
 
    // Hàm kết nối
    public function connect()
    {
        $this->cn = mysqli_connect($this->hostname, $this->username, $this->password, $this->dbname);
    }
 
    // Hàm ngắt kết nối
    public function close()
    {
        if ($this->cn)
        {
            mysqli_close($this->cn);
        }
    }
 
    // Hàm truy vấn
    public function query($sql = null) 
    {       
        if ($this->cn)
        {
            mysqli_query($this->cn, $sql);
        }
    }
 
    // Hàm đếm số hàng
    public function num_rows($sql = null) 
    {
        if ($this->cn)
        {
            $query = mysqli_query($this->cn, $sql);
            if ($query)
            {
                $row = mysqli_num_rows($query);
                return $row;
            }   
        }       
    }
 
    // Hàm lấy dữ liệu
    public function fetch_assoc($sql = null, $type)
    {
        if ($this->cn)
        {
            $query = mysqli_query($this->cn, $sql);
            if ($query)
            {
                if ($type == 0)
                {
                    // Lấy nhiều dữ liệu gán vào mảng
                    while ($row = mysqli_fetch_assoc($query))
                    {
                        $data[] = $row;
                    }
                    return $data;
                }
                else if ($type == 1)
                {
                    // Lấy một hàng dữ liệu gán vào biến
                    $data = mysqli_fetch_assoc($query);
                    return $data;
                }
            }       
        }
    }
 
    // Hàm lấy ID cao nhất
    public function insert_id()
    {
        if ($this->cn)
        {
            $count = mysqli_insert_id($this->cn);
            if ($count == '0')
            {
                $count = '1';
            }
            else
            {
                $count = $count;
            }
            return $count;
        }
    }
 
    // Hàm charset cho database
    public function set_char($uni)
    {
        if ($this->cn)
        {
            mysqli_set_charset($this->cn, $uni);
        }
    }
}
 
?>


Mình sẽ giải thích các hàm trên.Các biến thông tin kết nối

Ở đây mình sử dụng Xampp, nếu các bạn sử dụng server ảo khác thì có thể thay đổi các biến trên nhưng $dbname vẫn phải là newspage để trùng tên với database mà mình đã tạo ở bài trước.

Biến kết nối

Vì code trên mình sử dụng hàm nên để tối ưu ta phải khai báo biến kết nối toàn cục, sau đó các câu truy vấn sẽ dùng chung biến kết nối này.

Hàm kết nối

// Hàm kết nối
public function connect()
{
    $this->cn = mysqli_connect($this->hostname, $this->username, $this->password, $this->dbname);
} 


Hàm này chắc đơn giản rồi nên mình sẽ không nói thêm nhé !Hàm ngắt kết nối

// Hàm ngắt kết nối
public function close()
{
    if ($this->cn)
        {
            mysqli_close($this->cn);
    }
} 


Trước khi ngắt kết nối, chúng ta phải kiểm tra đã có kết nối chưa rồi mới thực thi.Hàm truy vấn

// Hàm truy vấn
public function query($sql = null) 
{       
    if ($this->cn)
        {
        mysqli_query($this->cn, $sql);
    }
} 


Trước khi truy vấn đến một câu lệnh SQL nào đó, chúng ta cần kiểm tra có tồn tại kết nối hay không rồi mới thực thi truy vấn.Hàm đếm số hàng

// Hàm đếm số hàng
public function num_rows($sql = null) 
{
    if ($this->cn)
    {
        $query = mysqli_query($this->cn, $sql);
        if ($query)
        {
            $row = mysqli_num_rows($query);
            return $row;
        }   
    }       
} 


Đầu tiên chúng ta kiểm tra có tồn tại kết nối hay không, rồi truy vấn câu lệnh SQL, nếu tồn tại thì chúng ta mới thực thi lấy số hàng của table rồi trả về kết quả.Hàm lấy dữ liệu

// Hàm lấy dữ liệu
public function fetch_assoc($sql = null, $type)
{
    if ($this->cn)
    {
        $query = mysqli_query($this->cn, $sql);
        if ($query)
        {
            if ($type == 0)
            {
                // Lấy nhiều dữ liệu gán vào mảng
                while ($row = mysqli_fetch_assoc($query))
                {
                    $data[] = $row;
                }
                return $data;
            }
            else if ($type == 1)
            {
                // Lấy một hàng dữ liệu gán vào biến
                $data = mysqli_fetch_assoc($query);
                return $data;
            }
        }       
    }
} 
  • Tuỳ vào theo các code của mỗi người mà có từng thư viện xử lý database khác nhau. Trong hàm lấy dữ liệu của mình ngoài tham số $sql còn có thêm tham số $type. Biến $type sẽ xử lý nhánh.Nếu $type = 0 thì nó dùng vòng lặp while để in dữ liệu (thường dành cho dữ liệu có 2 row trở lên như danh sách ghi chú, ...).
  • Nếu $type = 1 thì nó in dữ liệu bình thường (thường dành cho dữ liệu có 1 row như thông tin tài khoản, ...).

Hàm lấy ID cao nhất

// Hàm lấy ID cao nhất
public function insert_id() 
{
    if ($this->cn)
    {
        $count = mysqli_insert_id($this->cn);
        if ($count == '0')
        {
            $count = '1';
        }
        else
        {
            $count = $count;
        }
        return $count;
    }
} 


Thông thường khi thiết kế CSDL cho các hệ thống website thì khóa chính ta hay sử dụng tăng tự động (auto_increment), vì vậy lúc thêm dữ liệu ta không cần phải giá trị ID khóa chính. Như vậy ta không thể biết được khóa chính của record vừa insert là bao nhiêu nên chúng ta sẽ dùng hàm này để trả ID mình vừa insert. Nếu còn chưa hiển rõ các bạn có thể tham khảo bài viết Lấy ID vừa insert bằng PHP nhé !Hàm charset cho database

// Hàm charset cho database
public function set_char($uni)
{
    if ($this->cn)
    {
        mysqli_set_charset($this->cn, $uni);
    }
}


Hàm này cũng khá quen rồi, các bạn cứ hiển nôm na là nó thiết lập kiểu chữ hiển thị trong database.

2. Lời kết

Như vậy các bạn đã nắm được cách thực thi của các hàm trên để tương tác với CSDL, nếu như các bạn nắm vững PHP OOP thì mấy cái này cũng quá quen rồi phải không nào ! Qua bài sau, chúng ta sẽ viết thư viện session và functions cho phần admin của ứng dụng trang tin tức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công !

Hy vọng với bài viết về Hướng dẫn tạo website tin tức phần 2: Class xử lý Database MySQL đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!