Hướng dẫn Model trong Codeigniter

Hướng dẫn Model trong Codeigniter là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Hướng dẫn Model trong Codeigniter sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và Codeigniter nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

1. Cấu Hình Database

Trong Codeigniter để kết nối với Database chúng ta phải cấu hình thông tin cho đúng. Bạn ở file application/config/database.php sau đó kéo xuống bên dưới chỉnh lại một số thông tin sau:

$db['default']['hostname'] = 'localhost';
$db['default']['username'] = 'Tên Đăng Nhập Database'; // Chỉnh ở đây
$db['default']['password'] = 'Mật Khẩu Đăng Nhập'; // Chỉnh ở đây
$db['default']['database'] = 'Tên Database'; // Chỉnh ở đây
$db['default']['dbdriver'] = 'mysql';
$db['default']['dbtextareafix'] = '';
$db['default']['pconnect'] = TRUE;
$db['default']['db_debug'] = TRUE;
$db['default']['cache_on'] = FALSE;
$db['default']['cachedir'] = '';
$db['default']['char_set'] = 'utf8';
$db['default']['dbcollat'] = 'utf8_general_ci';
$db['default']['swap_textarea'] = '';
$db['default']['autoinit'] = TRUE;
$db['default']['stricton'] = FALSE;

Sau khi chỉnh xong bạn lưu lại và vào một Controller nào đó chạy lệnh này: $this->load->database(); Nếu không bị lỗi thì bạn config dababase đúng, còn không thì bạn kiểm tra lại thông tin nhé.2. Tạo Mới Một Model Trong Codeigniter

Tất cả các file model đều nằm trong thư mục application/models nên bạn vào đó tạo một file news_model.php có nội dung như sau:

class News_model extends CI_Model
{
    public function getList()
    {
        // Code
    }
}

Trong đó News_model là tên model của bạn, nó phải giống với tên file news_model.php và ký tự đầu tiên phải ghi hoa. Mọi model đều phải kế thừa lớp CI_Model thì mới hoạt động được. Vậy là bạn đã tạo xong model news_model rồi đó.3. Load Model Trong Controller

Để load model trong controller ta dùng cú pháp: $this->load->model(‘ten_model’), và để gọi các hàm trong model ta dùng cú pháp: $this->ten_model->ham().


Ví dụ: Bạn tạo một mới Controller tên là News.php với nội dung như sau:

class News extends CI_Controller
{
    function news_list()
    {
        // Load model
        $this->load->model('news_model');
  
        // Gọi function trong model
        $news_list = $this->news_model->getList();
    }
}

Nếu bạn muốn load model và đặt cho nó một cái tên khác thì ta dùng cú pháp: $this->load->model(‘ten_model’,'ten_khac’); và để gọi các hàm trong model ta dùng cú pháp: $this->ten_khac->ham().


Ví dụ:

class News extends CI_Controller
{
    function news_list()
    {
        // Load model
        $this->load->model('news_model', 'm_news');
  
        // Gọi function trong model
        $news_list = $this->m_news->getList();
    }
}

Trong ứng dụng nếu một model nào đó luôn luôn sử dụng thì bạn có thể dùng chức năng Autoload của Codeigniter, bạn mở file application/config/autoload.php và tìm đến dòng (hình như dòng cuối cùng) $autoload['model'] = array(), sau đó bạn thêm model bạn cần load vào, ví dụ tôi thêm model news_model: $autoload['model'] = array(‘news_model’).


Sau khi thêm model vào autoload thì ở controller bạn chỉ cần sử dụng nó mà không cần phải load model đó ra

class News extends CI_Controller
{
    function news_list()
    {
        // Gọi function trong model
        $news_list = $this->news_model->getList();
    }
}

Nếu model của bạn nằm trong một folder. Ví dụ model của bạn nằm trong folder application/models/news/news_model.php thì bạn dùng cú pháp sau: $this->load->model(‘news/news_model’) và vẫn dùng cú pháp cũ để gọi hàm trong model: $this->news_model->getList();


Ví dụ: file model nằm trong thư mục: application/models/news/news_model.php

class News extends CI_Controller
{
    function news_list()
    {
        // Load model
        $this->load->model('news/news_model');
  
        // Gọi function trong model
       $news_list = $this->news_model->getList();
    }
}

Lời Kết

Trong bài này chúng ta biết được cách tạo mới một model trong codeigniter, cách gọi model trong controller và cấu hình database trong codeigniter. Bài này vẫn chưa đi sâu vào cách xử lý dữ liệu nhưng bạn đừng chủ quan vì những bài sau tôi sẽ không nhắc đến nó nữa. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thư viện Session trong codeigniter.


Hy vọng với bài viết về Hướng dẫn Model trong Codeigniter đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình Codeigniter. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!