Học về Context trong ReactJS

Học về Context trong ReactJS là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Học về Context trong ReactJS sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và ReactJS nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Context trong ReactJS. Trong quá trình làm việc với ReactJS, các dữ liệu trong các component phải được chia sẻ với nhau.

Chúng ta thực hiện điều này bằng cách đưa các dữ liệu này lên một nơi có tên là local state. Local state chịu trách nhiệm phân phối dữ liệu tới các component. Context hỗ trợ chúng ta thực hiện điều này một cách đơn giản.

1. Context trong ReactJS là gì ?

Theo tài liệu chính thức của ReactJS định nghĩa Context là :

Context provides a way to pass data through the component tree without having to pass props down manually at every level.

Chúng ta có thể hiểu:

Context cung cấp cho chúng ta cách để thực hiện chia sẻ dữ liệu tới các component trong cây mà không cần truyền dữ liệu qua props theo từng cấp bậc.

Khi truyền dữ liệu tới các component bằng props thì bạn chỉ có thể truyền từ component cha sang component con. Nếu bạn muốn truyền sang component cháu hoặc sang component họ hàng xa thì điều này rất phức tạp. Bởi vậy context sẽ là kênh giao tiếp cho các component, cho phép bạn truyền dữ liệu một cách đơn giản hơn rất nhiều.

Ở đây mình có một ví dụ, mình muốn chuyển lời nhắn từ ComponetÔng sang Componet Cháu :

Khi sử dụng truyền dữ liệu qua props thì mình bắt buộc phải gửi lời nhắn qua (Ông -> Cha -> Cháu )

import React from "react";
const ComponentChau = (props) => {
  return <h1>Ông bảo là "{props.message}"</h1>;
};
const ComponentCha = (props) => {
  return <ComponentChau {...props} />;
};
 
const ComponentOng = () => {
  const message = "Vào hoidapcode.com học lập trình";
  return <ComponentCha message={message} />;
};
export default ComponentOng; 

Còn nếu sử dụng Context thì chúng ta sẽ gửi trực tiếp từ Ông đến Cháu luôn :

import React from "react";
 
const MessageContext = React.createContext();
 
class ComponentChau extends React.Component {
  render() {
    return <h1>Ông bảo là : "{this.context}"</h1>;
  }
}
ComponentChau.contextType = MessageContext;
 
const ComponentOng = () => {
  return (
    <MessageContext.Provider value="Vào hoidapcode.com học lập trình">
      <ComponentChau />
    </MessageContext.Provider>
  );
};
export default ComponentOng; 

Kết quả của 2 cách này vẫn tương tự nhưng việc sử dụng Context sẽ đơn giản hơn nhiều.

2. Context API trong ReactJS

Trước tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Context API, sau đó sẽ đi vào ví dụ cụ thể nhé. Ở đây chúng ta có một vài API mà React cung cấp.

React.createContext

 const MyContext = React.createContext(defaultValue);  

Khởi tạo một Context Object, giá trị của defaultValue là giá trị mặc định của props value trong Provider.

Context.Provider

 <MyContext.Provider value={/* some value */}>  

Mỗi Context Object phải đi kèm với một Provider, nó cho phép bạn nhận về sự thay đổi của context.

Context.Consumer

 <MyContext.Consumer>
  {value => /* render something based on the context value */}
</MyContext.Consumer> 

Một React component được khởi chạy mỗi khi gía trị của context thay đổi, và nhận về giá trị của context đó.

Context.displayName

const MyContext = React.createContext(/* some value */);
MyContext.displayName = 'MyDisplayName';
 
<MyContext.Provider> // "MyDisplayName.Provider" in DevTools
<MyContext.Consumer> // "MyDisplayName.Consumer" in DevTools 

Đặt tên cho Context, tên này sẽ được hiện thị trong DevTools.

Class.contextType

 class MyClass extends React.Component {
 
 render() {
  let value = this.context;
  
 }
}
MyClass.contextType = MyContext; 

contextType là một thuộc tính của class được tạo bởi React.createContext() được dùng để lấy giá trị của context.

3. Sử dụng Context trong ReactJS

Chúng ta sẽ sử dụng context theo 3 bước cụ thể:

 1. Khởi tạo object context bằng phương thức React.createContext(), sau đó chúng ta sẽ nhận được 1 object bao gồm các thuộc tính quan trọng như ProviderConsumer.
 2. Sử dụng Provider bọc quanh các component, và truyền giá trị vào props value
 3. Thêm Consumer vào bất cứ đâu mà bạn muốn chia sẻ context miễn là ở bên trong Provider, bạn có thể lấy gía trị của context thông qua props.chirlden.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể. Mình sẽ xây dựng 1 ứng dụng cho phép random các số và hiển thị. Trước tiên, mình sẽ tiến hành khởi tạo một object context.

 import React from "react";
//Khởi tạo môt
const NumberContext = React.createContext(); 

Sau đó, mình sẽ bọc quanh các component cần chia sẻ bằng Provider, và Consumber :

 export default class ContextComponent extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      number: 0,
    };
  }
  updateNumber = () => {
    this.setState({
      number: Math.random(),
    });
  };
  render() {
    return (
      <NumberContext.Provider
        value={{
          number: this.state.number,
          update: this.updateNumber.bind(this),
        }}
      >
        <NumberContext.Consumer>
            { () =>  (
              <>
                <ShowNumber />
                <UpdateNumber />
              </>
            )}
        </NumberContext.Consumer>
      </NumberContext.Provider>
    );
  }
}  

bên trên mình truyền vào props value trong provider giá trị là một object có các thuộc tính như:

 • number: Chứa giá trị của số.
 • update: hàm thực hiện update số.

Consumer sẽ có nhiệm vụ xem xét sự thay đổi và trả về giá trị của context trong props chirlden, mình sẽ chia sẻ props cho 2 component đó là ShowNumber và UpdateNumber.

Tiếp theo, mình sẽ đi xây dựng 2 component là ShowNumber và UpdateNumber mà mình đã gọi ở Consumer.

class UpdateNumber extends React.Component {
  render() {
    return (
      <button onClick={() => {
        //Gọi hàm update để thực hiện update số.
        console.log(this.context.update())
      }}>Update Number</button>
    );
  }
}
UpdateNumber.contextType = NumberContext;
 
class ShowNumber extends React.Component {
  render() {
    //Hiển thị ra số.
    return (
      <p>{this.context.number}</p>
    );
  }
}
ShowNumber.contextType = NumberContext; 

Ở đây mình sử dụng phương thức contextType để gán giá trị của context, lúc này thuộc tính this.context trong class sẽ chứa giá trị của context.

Cuối cùng, chúng ta sẽ có file đầy đủ:

import React from "react";
//Khởi tạo môt
const NumberContext = React.createContext();
 
class UpdateNumber extends React.Component {
  render() {
    return (
      <button onClick={() => {
        console.log(this.context.update())
      }}>Update Number</button>
    );
  }
}
UpdateNumber.contextType = NumberContext;
 
class ShowNumber extends React.Component {
  render() {
    return (
      <p>{this.context.number}</p>
    );
  }
}
ShowNumber.contextType = NumberContext;
 
 
export default class ContextComponent extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      number: 0,
    };
  }
  updateNumber = () => {
    this.setState({
      number: Math.random(),
    });
  };
  render() {
    return (
      <NumberContext.Provider
        value={{
          number: this.state.number,
          update: this.updateNumber.bind(this),
        }}
      >
        <NumberContext.Consumer>
            { () =>  (
              <>
                <ShowNumber />
                <UpdateNumber />
              </>
            )}
        </NumberContext.Consumer>
      </NumberContext.Provider>
    );
  }
}  

khởi chạy ứng dụng và xem kết quả:

Trên đây chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về Context trong ReactJS. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Bài sau Bài tiếp

Hy vọng với bài viết về Học về Context trong ReactJS đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình ReactJS. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!