Học và ví dụ về tính đa hình trong PHP

Học và ví dụ về tính đa hình trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Học và ví dụ về tính đa hình trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một tính chất nữa trong lập trình hướng đối tượng đó là tính đa hình.

1. Tính đa hình là gì?

Tính đa hình trong php hay còn gọi là tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng là sự đa hình của mỗi hành động cụ thể ở những đối tượng khác nhau. Ví dụ hành động ăn ở các loài động vật hoàn toàn khác nhau như: con heo ăn cám, hổ ăn thịt, con người thì ... ăn hết =)).

Đó là sự đa hình trong thực tế, còn đa hình trong lập trình thì được hiểu là Lớp Con sẽ viết lại những phương thức ở lớp cha (ovewrite).

Ví dụ:

// Lớp Cha
class DongVat
{
    // Động Vật Ăn
    public function An()
    {
        echo 'Động Vật Đang Ăn';
    }
}
  
// Lớp Con
class ConHeo extends DongVat
{
    public function An()
    {
        parent::An();
        echo 'Con Heo Đang Ăn Cám';
    }
}
  
// Khai Báo Lớp on
$conheo = new ConHeo();
  
// Gọi Hàm Ăn Trong Lớp ConHeo
$conheo->An(); 

Ta thấy lớp ConHeo đã định nghĩa lại hàm An() của lớp DongVat nên khi gọi đến hàm An() sẽ được tính là gọi ở lớp ConHeo, nếu trong lớp ConHeo không có ham An() thì lúc này mới tính ở hàm DongVat.

Vậy bản chất của tính đa hình là gì?

Là kỹ thuật cho phép thay đổi nội dung cùng một hành vi (hàm) trong hai lớp cha và con, hay nói cách khác là viết lại hàm ở lớp cha trong lớp con.

2. Ví dụ tính đa hình

Xét ví dụ sau:

// Lớp Hình Học
class HinhHoc
{
    // Hàm Vẽ Hình
    function Ve()
    {
        // Code
    }
  
    // Hàm Tính Diện Tích Của Hình
    function tinh_Dien_Tich()
    {
        // Code
    }
}
  
// Lớp hình Vuông
class HinhVuong extends HinhHoc
{
    // Độ Dài Cạnh
    public $canh = 0;
  
    // Định Nghĩa Lại Hàm Vẽ Hình Vuông
    function Ve()
    {
        echo 'Vẽ Hình Vuông';
    }
  
    //  Định Nghĩa Lại Hàm Tính Diện Tích
    function tinh_Dien_Tich()
    {
        return $this->canh*$this->canh;
    }
}
  
// Lớp hình chữ nhật
class HinhChuNhat extends HinhHoc
{
    // Chiều Dài Và Chiều Rộng
    public $dai = 0;
    public $rong = 0;
  
    // Định Nghĩa Lại Hàm Vẽ Hình Chữ Nhật
    public function Ve()
    {
        echo 'Vẽ Hình Chữ Nhật';
    }
  
    // Định Nghĩa Lại Hàm Tính Diện Tích
    public function tinh_Dien_Tich()
    {
        return $this->dai * $this->rong;
    }
}
  
// ------------------ //
// Chương Trình Chính //
// ------------------ //
  
// Hình Chữ Nhật
$HinhChuNhat = new HinhChuNhat();
$HinhChuNhat->Ve();
echo '<br/>';
 
$HinhChuNhat->dai = 25;
$HinhChuNhat->rong = 20;
echo $HinhChuNhat->tinh_Dien_Tich();
echo '<br/>';
  
// Hình Vuông
$HinhVuong = new HinhVuong();
$HinhVuong->Ve();
echo '<br/>';
$HinhVuong->canh = 20;
echo $HinhVuong->tinh_Dien_Tich(); 

Trong ví dụ này lớp HinhHoc là lớp biểu hiện cho các hình học không gian, lớp HinhVuong và HinhChuNhat là 2 hình xác định năm trong hình học không gian.

Trong hình học không gian có các hành động như vẽ hình, tính diện tích nên tôi khai báo 2 hàm đó ở lớp HinhHoc.

Ở lớp HinhVuong và HinhChuNhat tôi viết lại hai hàm tính diện tích và vẽ hình vì mỗi hình có một cách tính khác nhau, nên nếu viết ở lớp HinhHoc thì không thể biểu diễn ra được cho tất cả các hình.

Lưu ý với các bạn khi viết lại hàm thì các biến truyền vào hàm ở lớp cha và lớp con phải khớp nhau, nghĩa là hàm ở lớp cha truyền vào bao nhiêu tham số thì hàm ở lớp con truyền vào bấy nhiêu tham số.

3. Lời kết

Trong bài học này tôi chỉ giới thiệu sơ lược về định nghĩa tính đa hình trong php nói chung và tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng nói riêng. Những ví dụ tôi đưa ra chỉ để tham khảo không có tính áp dựng vào thực tế vì ở mỗi bài toán có những cách viết đa hình khác nhau, hy vọng các bạn sẽ hiểu bài :). Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tính đóng gói trong php.

Hy vọng với bài viết về Học và ví dụ về tính đa hình trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!