Học thuật toán giải phương trình bậc nhất với PHP

Học thuật toán giải phương trình bậc nhất với PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Học thuật toán giải phương trình bậc nhất với PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Trước khi lập trình một bài toán thì bạn cần phải biết bài toán yêu cầu gì và thuật toán giải như thế nào để từ đó mới có hướng đi chính xác được. 

Phương trình bậc nhất là phương trình có dạng ax + b = 0, a # 0. Và để giải phương trình này thì ta áp dụng nguyên tắc chuyển vế đổi dấu và nhân với một số.

Ví dụ: Cho phương trình 2x + 3 = 0, hãy giải phuong trình này.

Ta có bài giải như sau:

 

  2x + 3 = 0  <=> 2x = -3  => x = -3/2 

 

Đó là cách giải bình thường bằng giấy bút, bây giờ ta tạo một chương trình cho người dùng nhập vào và hệ thống tự đưa ra kết quả nhé.

1. Xây dựng mã HTML cho chương trình

Bạn tạo một file index.php và dán mã HTML sau vào:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Giải phương trình bậc nhất</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    </head>
    <body>
        <?php 
            $result = '';
        ?>
        <h1>Giải phương trình bậc nhất</h1>
        <form method="post" action="">
            <input type="text" style="width: 20px" name="a" value=""/>x 
            +
            <input type="text" style="width: 20px" name="a" value=""/> = 0
        </form>
        <?php echo $result; ?>
    </body>
</html>

 

Thứ nhất trong bài này mình sử dụng form với phương thức là POST để truyền dữ liệu lên server. Thứ hai trong bài mình có khai báo biến $result, và đoạn code echo $result; là để xuất thông báo kết quả ra màn hình.

2. Code PHP giải phương trình bật nhất

Bạn bổ sụng đoạn code sau vào phần code xử lý tính toán:

 

$result = '';
if (isset($_POST['calculate']))
{
    // Bước 1: Lấy thông tin
    $a = isset($_POST['a']) ? (float)trim($_POST['a']) : '';
    $b = isset($_POST['b']) ? (float)trim($_POST['b']) : '';
 
    // Bước 2: Validate thông tin và tính toán
    if ($a == ''){
        $result = 'Bạn chua nhập số a';
    }
    else if ($b == ''){
        $result = 'Bạn chưa nhập số b';
    }
    else if ($a == 0){
        $result = 'Số a phải nhập khác 0';
    }
    else {
        $result = -($b) / $a;
    }
}

 

3. Lời kết

Như vậy là ta đã giải xong phương trình bậc nhất một ẩn bằng cách sử dụng PHP. Trong bài này chúng ta áp dụng lệnh kiểm tra điều kiện if else và phương thức POST trong PHP để gửi thông tin lên Server, qua bài này bạn đã ôn tập được hai phần quan trọng này.

Hy vọng với bài viết về Học thuật toán giải phương trình bậc nhất với PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!