Học thuật toán giải phương trình bậc hai bằng PHP

Học thuật toán giải phương trình bậc hai bằng PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Học thuật toán giải phương trình bậc hai bằng PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Trước tiên chúng ta tìm hiểu sơ lược về phương trình bậc hai và cách giải đã nhé.

# Cách giải phương trình bậc hai?

Phương trình bậc hai là phương trình có dạng ax2 + bx + c = 0, trong đó:

  • a # 0
  • a, b, c là các hằng số
  • x là ẩn số phải đi tìm

Để giải phương tình bậc hai thì ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tìm Delta

Bước 2: Nếu Delta

  • Delta < 0 => phương trình vô nghiệm
  • Delta = 0 => phương trình có nghiệp kép x1 = x2 = -b/2a
  • Delta > 0 => phương trình có hai nghiệm phân biệt, x1 = (-b + sqrt(Delta)) / (2a), x2 = (-b - sqrt(Delta)) / (2a)

Ok bây giờ ta thực hiện các bước giải này trong lập trình nhé.

# Tạo form HTML giải phương trình bậc hai

Bạn tạo file index.php và copy nội dung sau vào:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Giải phương trình bậc hai</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    </head>
    <body>
        <?php 
            $result = '';
            if (isset($_POST['calculate']))
            {
                 
            }
        ?>
        <h1>Giải phương trình bậc hai</h1>
        <form method="post" action="">
            <input type="text" style="width: 20px" name="a" value=""/>x <sup>2</sup>
            +
            <input type="text" style="width: 20px" name="b" value=""/>x
            + 
            <input type="text" style="width: 20px" name="c" value=""/>
            = 0
            <br/><br/>
            <input type="submit" name="calculate" value="Tính" />
        </form>
        <?php echo $result; ?>
    </body>
</html>

 

Tương tự như bài trước, trong bài này mình cũng chia ra hai vị trí code PHP như hinh sau:

Bây giờ ta code PHP giải phương trình.

# Giải phương trình bậc hai bằng PHP

Bạn thay đổi đoạn code PHP giải phương trình như sau:

 

$result = '';
if (isset($_POST['calculate']))
{
    // Bước 1: Lấy tham số
    $a = isset($_POST['a']) ? $_POST['a'] : '';
    $b = isset($_POST['b']) ? $_POST['b'] : '';
    $c = isset($_POST['c']) ? $_POST['c'] : '';
 
    // Bước 2: Validate và tính toán
    $delta = ($b*$b) - (4*$a*$c);
 
    if ($delta < 0){
        $result = 'Phương trình vô nghiệp';
    }
    else if ($delta == 0){
        $result = 'Phương trình nghiệp kép x1 = x2 = ' . (-$b/2*$a);
    }
    else {
        $result = 'Phương trình có hai nghiệp phân biệt, x1 = ' . ((-$b + sqrt($delta))/2*$a);
        $result .= ',x2 = ' . ((-$b - sqrt($delta))/2*$a);
    }
}

 

Bây giờ bạn chạy lên để xem thành quả nhé :)

# Lời kết

Ok vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập giải phương trình bậc hai một ẩn số bằng PHP, đây là bài tập cũng tương đối đơn giản nên mình nghĩ nó không khó đối với bạn. Nếu có vướng mắc gì thì hãy comment để chúng ta cùng xem lại bài toán nhé.

Hy vọng với bài viết về Học thuật toán giải phương trình bậc hai bằng PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!