Học Higher-Order Components trong ReactJS

Học Higher-Order Components trong ReactJS là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Học Higher-Order Components trong ReactJS sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và ReactJS nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Trong bài viết này ta sẽ tìm hiểu về Higner-Order Components trong React JS, đây là tính năng rất hay trong việc tái sử dụng tài nguyên.

Trong một dự án ReactJS việc tái sử dụng các component cũng như phân chia các component sao cho hợp lý là điều tất yếu. Khi các component được nhóm với nhau thành các phần riêng biệt, tái sử dụng các component sẽ giúp quá trình duy trì dự án được dễ dàng hơn sau này. Chúng ta có phương pháp đó là Higher-Order Components cho phép làm những việc này một cách đơn giản.

1. Higher-Order Components là gì ?

Higher-Order Components(HOC) theo định nghĩa nó là một funciton nhận vào một component và trả về một component. Higher-Order Components không phải là một tính năng trong React hoặc bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác, mà là một phương pháp phát triển component.

Để hiểu rõ hơn tại sao phải sử dụng nó thì ta sẽ làm một ví dụ đơn giản như sau:

Ở đây mình xây dựng 1 component có chức năng hiển thị ra một ảnh và mỗi khi di con trỏ chuột vào thì ảnh sẽ bị mờ đi.

import React from "react";
 
const Image = (props) => {
  return <img src="https://hoidapcode.com/public/logo/logo.png" alt="hoidapcode" />;
};
 
export default class HoverComponent extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      opacity: 1,
    };
    //bind this
    this.onMouseLeave = this.onMouseLeave.bind(this);
    this.onMouseEnter = this.onMouseEnter.bind(this);
  }
  //Được gọi khi chuột được di vào
  onMouseEnter() {
    this.setState({
      opacity: 0.5,
    });
  }
  //Được gọi khi chuột được rời đi
  onMouseLeave() {
    this.setState({
      opacity: 1,
    });
  }
  render() {
    return (
      <div
        style={{ opacity: this.state.opacity }}
        onMouseEnter={this.onMouseEnter}
        onMouseLeave={this.onMouseLeave}
      >
        <Image />
      </div>
    );
  }
}  

Trong chương trình trên, khi muốn hiển thị nhiều ảnh thì phải xây dựng rất nhiều HoverComponent chỉ nhằm 1 mục đích làm mờ ảnh. Điều này là không cần thiết. Vậy làm sao để làm mờ nhiều ảnh mà không cần phải viết lại HoverComponent cho mỗi ảnh. Chúng ta sẽ đi tìm cách giải quyết cho bài toán này ở phần ví dụ nhé.

2. Triển khai ví dụ

Ta sẽ đi giải quyết bài toán ở đầu bài cho, lúc này sẽ cần sử dụng Higher Order Componets(HOC) có chức năng làm mờ ảnh. Cùng bắt đầu xây dưng một HOC có tên withHoverOpacity :

//Đây được gọi là một HOC, nó nhận vào 1 component
//và trả ra một component
const withHoverOpacity = (ImageComponent) => {
  return class extends React.Component {
    constructor(props) {
      super(props);
      this.state = {
        opacity: 1,
      };
      //bind this
      this.onMouseLeave = this.onMouseLeave.bind(this);
      this.onMouseEnter = this.onMouseEnter.bind(this);
    }
    //Được gọi khi chuột được di vào
    onMouseEnter() {
      this.setState({
        opacity: 0.5,
      });
    }
    //Được gọi khi chuột được rời đi
    onMouseLeave() {
      this.setState({
        opacity: 1,
      });
    }
    render() {
      return (
        <div
          style={{ opacity: this.state.opacity }}
          onMouseEnter={this.onMouseEnter}
          onMouseLeave={this.onMouseLeave}
        >
          <ImageComponent />
        </div>
      );
    }
  };
}; 

Một HOC nhận vào một component và trả về một component, bên trên mình đã xây dựng thành công một HOC. Tiếp theo, để sử dụng nó bạn chỉ cần gọi nó.

//Các component là các ảnh cần Hover
const Image1 = (props) => {
  return <img src="https://hoidapcode.com/public/logo/logo.png" alt="hoidapcode" />;
};
const Image2 = (props) => {
  return (
    <img
      src="https://facebookbrand.com/wp-content/uploads/2019/04/f_logo_RGB-Hex-Blue_512.png?w=512&h=512"
      alt="facebook"
    />
  );
};
 
//Lúc này mình truyền vào HOC một component
//và mình sẽ nhận vào một component mới
 
//Ở đây mình có thể hiển thị rất nhiều ảnh 
// mà không cần phải xây dựng component hỗ trợ việc làm
//mờ ảnh quá nhiều
const ImageWithHoverOpacity1 = withHoverOpacity(Image1);
const ImageWithHoverOpacity2 = withHoverOpacity(Image2); 

Lúc này component ImageWithHoverOpacity1, ImageWithHoverOpacity2 là 2 component đã được thêm hiệu ứng làm mờ ảnh bằng HOC. Bây giờ, ta chỉ cần render nó ra:

  //Hiển thi component
export default function () {
  return (
    <>
      <ImageWithHoverOpacity1 />
      <ImageWithHoverOpacity2 />
    </>
  );
} 

Lúc này ta sẽ nhận được kết quả gần giống như đầu bài, nhưng các đọan mã sẽ được tái sử dụng nhiều hơn. Khởi chạy ứng dụng và đây là kết quả

Như vậy là mình đã giới thiệu xong Higher-Order Components (HOC) trong ReactJS. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Bài sau Bài tiếp

Hy vọng với bài viết về Học Higher-Order Components trong ReactJS đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình ReactJS. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!