Học Component API trong ReactJS

Học Component API trong ReactJS là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Học Component API trong ReactJS sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và ReactJS nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các API bên trong các React Component, đây là những API được sử dụng khá nhiều trong quá trình làm việc với các component bao gồm setState(), forceUpdate(), ReactDOM.findDOMNode(),...

Set State API

Hàm setSate() này cho phép chúng ta cập nhật giá trị của state, tham số truyền vào của API này sẽ là giá trị của state bạn muốn update:

this.setSate({
   website: 'Hoidapcode.com'
}) 

hoặc là một function callback bao gồm các tham số lần lượt là state trước đó, và props có trong component.

this.setState((prevState, props) => {
     return newState;
}) 

Trong ví dụ bên dưới mình sẽ tiến hành update state bằng 2 cách trên.

import React from "react";
 
class App extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      index: 1
    };
  }
  countDown() {
    this.setState({
      index: this.state.index - 1
    });
  }
  countUp(){
    this.setState((prevState, props) => {
      return {
        index: prevState.index + 1
      }
    });
  }
  render() {
    return (
      <div>
        <p>Giá trị: {this.state.index}</p>
        <button onClick={() => this.countDown()}>Down</button>
        <button onClick={() => this.countUp()}>Up</button>
      </div>
    );
  }
}
 
export default App; 

Force Update

Component chỉ thực hiện re-render khi các state thay đổi, trong trường hợp cần phải re-render mà không cần bất cứ sự thay đổi nào của state thì chúng ta chỉ cần gọi hàm forceUpdate()

  this.forceUpdate() 

Bên dưới mình có ví dụ về hàm forceUpdate(), với mỗi lần component được re-render sẽ random ra một số khác nhau:

import React from "react";
 
class App extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      index: 1
    };
  }
  render() {
    return (
      <div>
        <p>Giá trị: {Math.random()}</p>
        <button onClick={() => this.forceUpdate()}>Reload</button>
      </div>
    );
  }
}
 
export default App; 

Find Dom Node

Hàm này cho phép chúng ta làm việc với DOM trong React, nó không được khuyến khích bởi sẽ làm ảnh hưởng đến các Virtual DOM gây ra lỗi không mong muốn. Bạn cần phải gọi đối tượng ReactDOM trong thư viện react-dom bằng cách:

  import ReactDOM from 'react-dom';   

Để sử dụng hàm findDOMNode() chúng ta có cú pháp như sau:

  ReactDOM.findDOMNode(component)   

Giả sử ví dụ bên dưới mình muốn sửa đổi màu chữ của thẻ h1 có id là title thành màu đỏ.

import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
 
class App extends React.Component {
  changeColor() {
    var title = document.getElementById("title");
    ReactDOM.findDOMNode(title).style.color = "red";
  }
  render() {
    return (
      <div>
        <h1 id="title">Tiêu đề</h1>
        <button onClick={() => this.changeColor()}>Change Color</button>
      </div>
    );
  }
}
 
export default App; 

Bind function

Đây là phần mà rất nhiều bạn gặp lỗi liên quan đến cú pháp ES6 khi thực hiện gọi hàm trong class component, giả sử mình muốn khi người dùng click vào nút Change sẽ gọi hàm changeTitle().

Khi bạn gọi hàm bằng cách này sẽ gây ra lỗi không tồn tại biến this trong hàm changeTitle().

class App extends React.Component {
  constructor() {
    super();
    this.state = {
      title: "Hoidapcode.com"
    };
  }
  changeTitle() {
    //Sẽ không nhận được giá trị của this.
    //Từ đó không thể set state được.
    this.setState({
      title: "Hoidapcode.com New"
    });
  }
 
  render() {
    //Khi bạn gọi hàm như này sẽ gây ra lỗi.
    //Vì không chỉ định giá trị của biến this cho hàm changeTitle.
    return (
      <div>
        <h1 id="title">{this.state.title}</h1>
        <button onClick={this.changeColor}>Change Color</button>
      </div>
    );
  }
} 

Chúng ta cần phải chỉ định biến this cho hàm vừa gọi bằng cách dùng cú pháp bind trong ES6:

   <button onClick={this.changeColor.bind(this)}>Change Color</button> 

hoặc viết như sau :

  <button onClick={() => this.changeColor()}>Change Color</button>   


Trên đây chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về Props trong ReactJS. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Bài sau Bài tiếp

Hy vọng với bài viết về Học Component API trong ReactJS đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình ReactJS. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!