Học cách tạo bảng table với code PHP

Học cách tạo bảng table với code PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Học cách tạo bảng table với code PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Sau khi tạo database bằng PHP thì chúng ta sẽ tiếp tục sư dụng PHP để tạo các table. Để tạo table thì ta sử dụng câu lệnh SQL Create Table.

1. Tạo table bằng code PHP

Tương tự như các bài trước mình sẽ đưa ra ví dụ cho cả ba trường hợp.

Giả sử mình cần tạo một table bằng lệnh SQL sau:

CREATE TABLE News (
    id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(30) NOT NULL,
    content TEXT,
    add_date TIMESTAMP
)

Hình ảnh table:

Mình sẽ không giải thích ý nghĩa của từng đoạn query SQL nữa vì mình có một series học MySQL căn bản rồi.

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu các cách tạo table bằng code PHP.

Sử dụng MySQLi Object-oriented:

// Kết nối
$conn = new mysqli('localhost', 'root', 'vertrigo', 'hoidapcode');
 
// Kiểm tra kết nối 
if ($conn->connect_error) {
    die("Kết nối không thành công: " . $conn->connect_error);
} 
 
// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE News (
    id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(30) NOT NULL,
    content TEXT,
    add_date TIMESTAMP
)";
 
// Thực thi câu truy vấn
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "Tạo table thành công";
} else {
    echo "Tạo table thất bại: " . $conn->error;
}
 
// Ngắt kết nối
$conn->close();

Sử dụng MySQLi Procedural:

// Kết nối
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'hoidapcode');
 
// Kiểm tra kết nối 
if (!$conn) {
    die("Kết nối không thành công: " . mysqli_connect_error());
}
 
// Câu lệnh SQL
$sql = "CREATE TABLE News (
    id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(30) NOT NULL,
    content TEXT,
    add_date TIMESTAMP
)";
 
// Thực thi câu truy vấn
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "Tạo table thành công";
} else {
    echo "Tạo table thất bại: " . mysqli_error($conn);
}
 
// Ngắt kết nối
mysqli_close($conn); 

Sử dụng PDO:

try {
    // Kết nối
    $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=hoidapcode", 'root', 'vertrigo');
     
    // Thiết lập chế độ exception
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 
    // Câu lệnh SQL
    $sql = "CREATE TABLE News (
        id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        title VARCHAR(30) NOT NULL,
        content TEXT,
        add_date TIMESTAMP
    )";
 
    // Thực thi câu truy vấn
    $conn->exec($sql);
     
    echo "Tạo table thành công";
} 
catch (PDOException $e) {
    echo $e->getMessage();
}
 
// Ngắt kết nối
$conn = null;   

2. Kết hợp tạo table với tạo Database

Bây giờ mình sẽ đưa ra một ví dụ về cách kết hợp tạo databaes và tạo table cùng trên một file PHP. Để các bạn dễ hiểu thì mình sẽ lấy thư viện MySQLi hướng thủ tục để làm ví dụ nhé.

// BƯỚC 1: TẠO DATABASE
// Tạo kết nối
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo');
  
// Nếu kết nối thất bại
if (!$conn) {
    die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}
  
// Lệnh tạo database
$sql = "CREATE DATABASE hoidapcode";
  
// Thực thi câu truy vấn
if (mysqli_query($conn, $sql)) 
{
    echo 'Tạo database thành công!';
     
    // BƯƠC 2: TẠO TABLE
    // Chọn database
    mysqli_select_db($conn, 'hoidapcode');
     
    // Câu lệnh SQL
    $sql = "CREATE TABLE News (
        id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        title VARCHAR(30) NOT NULL,
        content TEXT,
        add_date TIMESTAMP
    )";
     
    // Thực thi câu truy vấn
    if (mysqli_query($conn, $sql)) {
        echo "Tạo table thành công";
    } else {
        echo "Tạo table thất bại: " . mysqli_error($conn);
    }
     
} else {
    echo "Tạo database thất bại: " . mysqli_error($conn);
}
  
// Tạo xong thì ngắt kết nối
mysqli_close($conn); 

Bạn đọc phần coment là sẽ hiểu quy trình hoạt động.

3. Lời kết

Như vậy là bạn đã chạy được hai câu truy vấn tạo database và tạo table bằng code PHP rồi đấy. Thực tế thì rất ít khi chúng ta đụng đến hai vấn đề này trừ khi các bạn xây dựng một CMS hoặc một tools nào đó. bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách insert database bằng code PHP.

Hy vọng với bài viết về Học cách tạo bảng table với code PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!