Đăng nhập website khác bằng CURL PHP

Đăng nhập website khác bằng CURL PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Đăng nhập website khác bằng CURL PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Trong bài này chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức ở bài POST và GET trong PHP CURL để xử lý đăng nhập vào một website nào đó. Cái này khá là hay đấy vì mình có thể dùng để làm ứng dụng đăng bài tự động lên các forum hay một số website khác .

Bây giờ ta cần một website để đăng nhập, cũng không biết chọn site nào nên mình mạo muội xin phép được lấy site http://www.vn-zoom.com/, nếu có gì vi phạm thì mong được bỏ qua và mình sẽ gở bài ngay nếu admin website vnzoom yêu cầu.

1. Sử dụng CURL để đăng nhập vào website khác

Để sử dụng CURL đăng nhập vào một website nào đó thì điều trước tiên bạn phải dùng Firebug để soi xem những dữ liệu nào sẽ được gửi đi khi xử lý đăng nhập, ở đây mình đã check và thấy những key dữ liệu sẽ gửi đi là:

  • Method = POST
  • Action = http://www.vn-zoom.com/login.php?do=login
  • vb_login_username: Tên đăng nhập
  • vb_login_password: Mật khẩu
  • securitytoken = guest: có gí trị là guest
  • do = login: có giá trị là login

Như vậy chúng ta sẽ có một mảng các tham số là:

$param = array(
    'vb_login_username' => 'tendangnhap',
    'vb_login_password' => 'matkhau',
    'securitytoken' => 'guest',
    'do' => 'login'
);

Bây giờ ta sẽ code nhé, bạn tạo một file index.php với nội dung như sau:

// Các tham số
$param = array(
    'vb_login_username' => 'tendangnhap',
    'vb_login_password' => 'matkhau',
    'securitytoken' => 'guest',
    'do' => 'login'
);
 
// URL 
$url = 'http://www.vn-zoom.com/login.php?do=login';
 
// Khởi tạo CURL
$ch = curl_init($url);
 
// Thiết lập có return
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($param));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $param);
 
// Thiết lập sử dụng trình duyệt hiện tại
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
 
$result = curl_exec($ch);
 
curl_close($ch);
 
echo $result;

Các bạn đổi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu sau đó chạy lên sẽ thấy kết quả là nó thông báo đăng nhập thành công, như vậy là ta đã login vào rồi đấy.

2. Lời kết

Bài này chỉ mang tính chất học tập về CURL nói chung và cách xử lý FORM và các dữ liệu gửi đi kèm theo với FORM nói riêng. Nên nếu có gì mạo phạm tới website vn-zoom.com thì mong được bỏ qua và góp ý, mình sẽ xử lý ngay khi có yêu cầu. Cám ơn một lần nữa.


Hy vọng với bài viết về Đăng nhập website khác bằng CURL PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!