Cách sử dụng Helper Language trong Codeigniter

Cách sử dụng Helper Language trong Codeigniter là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Cách sử dụng Helper Language trong Codeigniter sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và Codeigniter nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một helper cũng khá là phổ biến trong quá trình xây dựng website , việc tùy chỉnh ngôn ngữ trên website khá là cần thiết, nếu các bạn đang làm việc với php thuần sẽ khá là đau đầu khi nghĩ đến việc xử lý vấn đề song ngữ. Nhưng với CI thì mọi chuyện trở nên rất là dễ dàng, bộ helper cung cấp cho chúng ta đầy đủ các hàm thông dụng.

Giới thiệu helper language:

Trong bài viết này , chúng ta chỉ tìm hiểu ở khái niệm cơ bản nhất về helper language giống như cách khai báo helper và sử dụng nó như thế nào chứ không đi sâu vào vấn đề thao tác với CSDL, vậy thì các bạn hiểu thế nào là website song ngữ tức là nó có nhiều hơn một ngôn ngữ, ngoài tiếng việt thì nó có thêm ngôn ngữ tiếng anh, tiếng pháp chẳng hạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu helper này qua một ví dụ cụ thể như sau.

Cấu hình & sử dụng helper language:

Đầu tiên chúng ta sẽ phải vào folder application/language và tạo ra một folder mới tên là vietnamese đây sẽ là folder dùng để lưu trữ file ngôn ngữ chúng ta sẽ sử dụng.

Sau khi tạo xong folder trên, chúng ta sẽ tạo tiếp file tên là vi_lang.php dùng để chứa các thông số ngôn ngữ , chú ý là phải có tiền tố lang ở đằng sau để CI có thể hiểu được nhé.

Tạo xong đầy đủ folder & file trên, chúng ta mở file vi_lang ra và thêm vào đoạn code sau.

<?php $lang['fullname'] = "Họ tên"; 
$lang['email'] = "Hòm thư"; 
$lang['phone'] = "Điện thoại"; 
$lang['address'] = "Địa chỉ"; ?> 


Giải thích cho đoạn code trên , ta chỉ cần 2 tham số $lang['key'] = 'value' key tức là cái khóa , value là giá trị ngôn ngữ cần hiển thị, như vậy chúng ta hoàn toàn dễ dàng làm chủ ngôn ngữ riêng cho mình.Tiếp theo tôi sẽ tạo một controller tên là demolang , ngay tại action index tôi tiến hành load helper với cú pháp như sau.

<?php class Demolang extends CI_Controller{
   public function __construct(){
     parent::__construct();
   }
   public function index(){
     $this->lang->load("vi", "vietnamese");
     $this->load->view("demolang");
   }
 } 

Với cách khai báo này, chúng ta dễ dàng hiểu rằng, ngôn ngữ cần load có tên là vi và nó nằm trong folder vietnamese. Tiếp theo chúng ta sẽ gọi chúng ra ngay tại view.


<?php 
echo $this->lang->line('fullname')." : Hasegawa kaito<br />"; 
echo $this->lang->line('email')." : hoidapcode.com@gmail.com<br />"; 
echo $this->lang->line('address')." : Hoidapcode.com<br />"; 
echo $this->lang->line('phone')." : 096857567x"; ?> 

Họ tên : Hasegawa kaito

Hòm thư : hoidapcode.com@gmail.com

Địa chỉ : Hoidapcode.com

Điện thoại : 096857567x

Ta gọi trực tiếp key khai báo ở file vi_lang theo cú pháp $this->lang->line('tham_so') .

Kết thúc bài học:

Các bạn có thể kết hợp sử dụng nó với các thao tác xử lý form cũng được, và bài viết sẽ dừng lại ở mức độ basic và nếu có thời gian chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào helper này hơn. xử lý với model, load js để hiển thị ngôn ngữ theo ý đồ của bạn.


Hy vọng với bài viết về Cách sử dụng Helper Language trong Codeigniter đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình Codeigniter. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!